Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toegekend aan Tarlach McGonagle

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) kent namens het ministerie van OCW de Comenius Teaching Fellow-beurs toe aan veertig bevlogen docenten. Met deze beurs kunnen zij een kleinschalige innovatie door voeren binnen hun eigen onderwijspraktijk.

Het IViR is trots dat Tarlach McGonagle, opleidingsdirecteur van de master Informatierecht, één van de ontvangers is van deze beurs.

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het NRO en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Door toe te treden tot het Comenius Netwerk kunnen zij hun kennis en ervaring delen. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen.

In deze ronde van het programma konden er voorstellen worden ingediend voor de volgende thema’s:

  • Inclusief onderwijs
  • Bildung en identiteitsvorming
  • Verbinding met de samenleving
  • Vrije thema – de gehele breedte van De Waarde(n) van weten

McGonagle’s project valt binnen het derde thema, verbinding met de samenleving en is getiteld:

From mastering to making media law educational materials

Een korte omschrijving van zijn project:

Meesterschap betekent dat je op de hoogte bent van educatieve materialen en ze kunt onderwijzen, en dat je ze kunt ontwerpen en ontwikkelen. Het project zal masterstudenten die gespecialiseerd zijn in internationaal mediarecht opleiden en begeleiden, zodat ze een reeks audiovisuele en digitale leermiddelen kunnen ontwerpen. Verder wil het studenten voorzien van de unieke combinatie van pedagogische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om als pioniers te fungeren in de productie van leermiddelen voor leeftijdsgenoten en de bredere gemeenschap.

McGonagle is erg blij met de toekenning van deze beurs. Hij ziet het project als een “fantastische kans voor de deelnemende studenten om een unieke combinatie van didactische, digitale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen”. “De noodzaak voor duurzame digitale middelen die breed inzetbaar zijn voor educatieve en overige trainingsdoeleinden is tijdens de coronacrisis prangender dan ooit geworden”, aldus McGonagle.
Hij hecht veel belang aan het open-access karakter van de middelen die hij samen met zijn studenten gaat maken, waardoor ze gebruikt kunnen worden door studenten, docenten en NGOs.

18 mei 2020