IViR-studie voor Europese Commissie over AI en IE

Bernt Hugenholtz, João Pedro Quintais en Daniel Gervais, verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR), hebben in opdracht van de Europese Commissie en in samenwerking met het Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) onderzocht of de huidige Europese regels op het terrein van van de intellectuele eigendom (IE) geschikt zijn voor creaties en uitvindingen die met behup van artificiële intelligentie (AI) tot stand zijn gekomen. Volgens de studie, die onlangs door de EU is gepubliceerd, laat de huidige stand van de AI volledig autonome creatie en uitvinding door computersystemen nog lang niet toe. Voor de korte termijn kan daarom worden volstaan met beperkte aanpassingen van het Europese auteurs- en octrooirecht. De conclusies van het rapport zijn door de Commissie overgenomen in het IE-Actieplan, dat door de Europese Commissie op 25 november is gezonden aan het Europese Parlement en de Raad. 

Trends and Developments in Artificial Intelligence
Challenges to the Intellectual Property Rights Framework

Final Report
prepared by IViR & JIIP

Abstract:
This Report examines copyright and patent protection in Europe both for AI-assisted outputs in general and in three priority domains: science (in particular meteorology), media (journalism), and pharmaceutical research. The Report comprises two parts: an assessment of the state-of-the-art of uses of AI in the three focus areas and a legal analysis of how IP laws currently apply to AI-generated/assisted creative and innovative outputs.

The Report concludes that the current state of the art in AI does not require or justify immediate substantive changes in copyright and patent law in Europe. The existing concepts of copyright and patent law are sufficiently abstract and flexible to meet the current challenges from AI. In addition, producers of AI-assisted outputs have recourse to less demanding regimes, such as related (neighbouring) rights and sui generis database protection. 

Zie ook de Table of Contents, Abstract en Executive Summary (in Engels en Frans).

Zie ook: