Nico van Eijk

Publicaties

van Eijk, N.

Telecommunicatierecht

In: Handboek Consumentenrecht, red. E.H. Hondius & V. Mak, Hoofstuk 16, pp. 391-402, Uitgeverij Paris, 5e druk, 2020, ISBN: 9789462512108.

(Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

2020, (Rapport voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Amsterdam, december 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

The legal framework on the dissemination of disinformation through Internet services and the regulation of political advertising

2020, (A report for the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Amsterdam, December 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 153, pp. 9001-9002, 2019.

(Links | BibTeX)

Power, L., van Eijk, N., Zimin, A., Zuiderveen Borgesius, F.

Kansspelreclame: toestaan, beperken, verbieden? : Onderzoek over mogelijke regels voor kansspelreclame voor het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

In: 2019.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

2019, (Tussenrapportage oktober 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 152, pp. 8935-8936, 2019.

(Links | BibTeX)

Poort, J., Quintais, J., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Hosting intermediary services and illegal content online: An analysis of the scope of article 14 ECD in light of developments in the online service landscape

2019, ISBN: 9789279930027, (A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology, European Union, 2018, 47 p.).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2019, nr. 151, pp. 8866-8867, 2019.

(Links | BibTeX)

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

International cooperation by (European) security and intelligence services: reviewing the creation of a joint database in light of data protection guarantees

In: International Data Privacy Law, vol. 2019, nr. 1, pp. 61-73, 2019.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2019, nr. 150, pp. 8813-8814, 2019.

(Links | BibTeX)

Fahy, R., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Mobile Privacy and Business-to-Platform Dependencies: An Analysis of SEC Disclosures

In: Journal of Business & Technology Law , vol. 14, nr. 1, 2019.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2018, nr. 149, pp. 8749-8751, 2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2018, nr. 146, pp. 8749-8751, 2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Naar echt onafhankelijk toezicht

In: Tijdschrift voor Toezicht, vol. 2018, nr. 2-3, pp. 86-87, 2018, (Opinie).

(Links | BibTeX)

Fahy, R., Gorp, N. van, Nooren, P., van Eijk, N.

Should We Regulate Digital Platforms? A New Framework for Evaluating Policy Options

In: Policy & Internet, vol. 2018, pp. 264-301, 2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2018, nr. 148, pp. 8696-8697, 2018.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Rechter gaat voorbij aan regels vertrouwelijkheid

In: De Volkskrant, vol. 2018, 2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

How Should Facebook and Other Companies Protect Privacy While Letting People Share Their Information Between Apps and Services?

2018, bezocht: 06.08.2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2018, nr. 147, pp. 8631-8632, 2018.

(Links | BibTeX)

Modderman, P., Poort, J., Rutten, P., Schelven, R. van, van Eijk, N., Visser, F., Wolters, L.

Must carry on: Onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting

2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Sleep maker safarifilmpje voor de rechter

In: 2018, (Opinie in De Volkskrant, 14 mei 2018.).

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

'Laat u niet opjagen door privacyophef'

In: 2018, (Opinie in Het Parool, 17 mei 2018.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

Expert Opinion: Legal basis for multilateral exchange of information

2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

Ryngaert, C.M.J., van Eijk, N.

Deskundigenbericht: Juridische grondslag multilaterale informatie-uitwisseling

In: vol. 2018, 2018, (Bijlage IV bij CTIVD rapport nr. 56 over de multilaterale gegevensuitwisseling door de AIVD over (vermeende) jihadisten. Zie ook: https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/03/28/index.).

(Links | BibTeX)

Eijkman, Q., van Eijk, N.

Enkele kanttekeningen bij de Wiv 2017: De uitbreiding van bevoegdheden getoetst aan mensenrechten

In: Justitiële Verkenningen, vol. 2018, nr. 1, pp. 99-113, 2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 146, pp. 8565-8566, 2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 145, pp. 8498-8499, 2018.

(Links | BibTeX)

Eijkman, Q., Schaik, R. van, van Eijk, N.

Dutch National Security Reform Under Review: Sufficient Checks and Balances in the Intelligence and Security Services Act 2017?

2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Rondetafelgesprek over marktdominantie van internet en technologiebedrijven

In: 2018, (Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat, 31 januari 2018).

(Links | BibTeX)

Brkan, M., Castets-Renard, C., Cole, M.D., Dommering, E., Forgo, N., Korff, D., Kosta, E., Ligeti, K., Mariottini, C.M., Metille, S., Mitrou, L., Pollicino, O., Pretschner, A., Robinson, G., Ryngaert, C., Spindler, G., Valcke, P., Van Calster, G., van Eijk, N., Weber, R., Zuiderveen Borgesius, F.

Brief of EU Data Protection and Privacy Scholars as Amici Curiae in Support of Respondent

In: 2018.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

About finding practical solutions (without the GDPR)

In: European Data Protection Law Review, vol. 2017, nr. 3, pp. 310-312, 2017, (Foreword.).

(Links | BibTeX)

Hoofnagle, C.J., Kannekens, E., van Eijk, N.

Unfair Commercial Practices: A Complementary Approach to Privacy Protection

In: European Data Protection Law Review, vol. 2017, nr. 3, pp. 325-337, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Standards for Independent Oversight: The European Perspective

In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, Hoofstuk 20, pp. 381-393, 2017, (In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, ed. F.H. Cate & J.X. Dempsey, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190685515.).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2017, nr. 144, pp. 8429-8430, 2017.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, vol. 2017, nr. 143, pp. 8361-8362, 2017.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 19 oktober 2016 (Breyer / Duitsland)

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, vol. 2017, nr. 3, pp. 130-132, 2017.

(Links | BibTeX)

Poort, J., van Eijk, N.

Digital fixation: the law and economics of a fixed e-book price

In: International Journal of Cultural Policy, vol. 23, nr. 4, pp. 464-481, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 142, pp. 8297-8298, 2017.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 140, pp. 8152-8153, 2017.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 141, pp. 8224-8225, 2017.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Second opinion 'advies Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep'

In: 2017, (Opinie van 28 november 2016 bij advies 'Informatieverplichtingen & transparantie kosten programmering publieke omroep' van prof. dr. W. Voermans. Het advies is gebaseerd op een toezegging van de Staatssecretaris van OCW aan de Eerste Kamer (Handelingen 2015-2016, nr. 21, p. 1-17 en Kamerstukken I, 2015/16, 34264, O, p. 6.). Zie ook: Kamerstukken I, 2016/17, 34264, X.).

(Links | BibTeX)

Bosch, B.F.E., van Eijk, N.

Wifi-tracking in de winkel(straat): inbreuk op de privacy?

In: Privacy & Informatie, nr. 6, pp. 238-246, 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Bijdrage tijdens de hoorzitting van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

16.12.2016, (15 december 2016).

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Open brief aan Tweede Kamer: Onvoldoende waarborgen in nieuwe nationale veiligheidswet

2016.

(Links | BibTeX)

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

Geheime surveillance en opsporing: Richtsnoeren voor de inrichting van wetgeving

Instituut voor Informatierecht 2016.

(Links | BibTeX)

McGonagle, T., van Eijk, N.

Introduction and Conclusions

In: 2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

(Links | BibTeX)

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

10 Standards for Oversight and Transparency of National Intelligence Services

In: Journal of National Security Law & Policy, vol. 8, nr. 3, pp. 553-594, 2016.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie 6 oktober 2016 (Schrems / Data Protection Commissioner)

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, nr. 4, pp. 189-199, 2016.

(Links | BibTeX)

Kannekens, E., van Eijk, N.

Oneerlijke handelspraktijken: alternatief voor privacyhandhaving

In: Mediaforum, nr. 4, pp. 102-109., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

In: Ars Aequi, nr. juni, pp. 436-439., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 138, pp. 8013-8014., 2016.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 139, pp. 8077-8078., 2016.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

'Rechtspraak moet wennen aan nieuwe techniek'

In: De Ingenieur, nr. juni, pp. 28-30., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Big data is de hype voorbij: Nieuwe regelgeving leidt tot realistischer beeld

In: 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Een normatief toetsingskader voor gegevensverwerking

In: NJB, nr. 22, pp. 1528-1533., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Nieuw toezicht op inlichtingendiensten gebrekkig

2016.

(Links | BibTeX)

Irion, K., McGonagle, T., van Eijk, N.

Smart TV and data protection - Introduction

2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Bijdrage Rondetafelgesprek 11 februari 2016: Computercriminaliteit III

18.02.2016.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

"Onafhankelijkheid publieke omroep moet beter worden geborgd"

2016.

(Links | BibTeX)

Fahy, R., Gelevert, H., Nooren, P., Stokking, H., Til, H. van, van Eijk, N.

Digital platforms: an analytical framework for identifying and evaluating policy options

2016, ( TNO-rapport 2015, R11271. Bijlage bij Kamerbrief over toekomstbestendige wetgeving. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

Fahy, R., Gelevert, H., Nooren, P., Stokking, H., Til, H. van, van Eijk, N.

Digitale Platforms: een analytisch kader voor het identificeren en evalueren van beleidsopties

2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid

2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 137, pp. 7949-7950., 2015.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Study on the Future of European Audiovisual Regulation

2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N., Weitzner, D.J.

Privacy Bridges: EU and US Privacy Experts In Search of Transatlantic Privacy Solutions

2015, (Amsterdam/Cambridge, 2015. The EU-US Privacy Bridges project is co-chaired by Nico van Eijk and Daniel J. Weitzner. See report for full list of project participants and see EU-US Privacy Bridges project page for more information about the project: https://privacybridges.mit.edu/ ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 136, pp. 7882-7883., 2015.

(Links | BibTeX)

Eskens, S., van Daalen, O., van Eijk, N.

Ten standards for oversight and transparency of national intelligence services

Instituut voor Informatierecht 2015.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Telecommunicatierecht

2015.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 135, pp. 7808-7809., 2015.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Verzameldrift 'big data' grijpt om zich heen

2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Dataretentie: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

2015.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 134, pp. 7735-7736, 2015.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Bijdrage aan Rondetafelgesprek inzake dataretentie 29 januari 2015, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

03.02.2015.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 133, pp. 7657-7658., 2014.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Opstelten slaat onwettig onze data op: Bij opslag van kentekens en internetverkeer negeert de regering het Europese Hof, aldus Egbert Dommering en Nico van Eijk

In: NRC Handelsblad, 2014.

(Links | BibTeX)

McGonagle, T., van Eijk, N.

The role of regional media as a tool for building participatory democracy

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

Arnbak, A., Asghari, H., Eeten, M.J.G. van, van Eijk, N.

Security Collapse in the HTTPS Market

In: Communications of the ACM, vol. 57, nr. 10, pp. 47-55., 2014, ( Also published in:<i> <a href="http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2673311&CFID=582181517&CFTOKEN=51677975" target="_blank">ACM Queue - Security</a></i>, 2014-8, vol. 12. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: KwartaalSignaal Ars Aequi, nr. 132, pp. 7593-7595., 2014.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., Nieuwenhuis, A., van Eijk, N.

Haatboek blijft splijtzwam

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

The Internet and the State: A Survey of Key Developments

Den Haag, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, pp. 7442-7443, 2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, pp. 7517-7518., 2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Om niet te vergeten

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Gebruik klantgegevens door banken

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Mass surveillance: the Dutch state of denial

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De consument in het telecommunicatierecht: een update

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, nr. 2, pp. 77-84, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

'Nederland veel te makkelijk met weggeven van privacy'

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Liever een betere rente dan korting op een tuinbankje

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

'Privacy hoort thuis in de boardroom': Hoe ga je om met consumentendata?

In: Tijdschrift voor Marketing, nr. 1/2, pp. 19-21, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

The proof of the pudding is in the eating

2014.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, pp. 7232-7233, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, pp. 7303-7305, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, pp. 7374-7375, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

RTL-Véronique: toegang commerciële omroep tot de Nederlandse markt

2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Over koekjes en muren

In: BTG Magazine, nr. 82, pp. 34, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De zakelijke gebruiker, een juridische fictie

In: BTG Magazine, nr. 83, pp. 33, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

The Diginotar Case: Internet Security is No Abstract Matter

In: Computers & Law Magazine of SCL, nr. 6, pp. 1-2, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Nostalgische gevoelens over KPN niet van deze tijd

2013.

(Links | BibTeX)

Arnbak, A., Asghari, H., Eeten, M.J.G. van, van Eijk, N.

Security Economics in the HTTPS Value Chain

11.07.2013, ( Paper peer-reviewed and presented at WEIS 2013, 3 June 2013. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Obscured by Clouds or How to Address Governmental Access to Cloud Data From Abroad

11.06.2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Ars Aequi, nr. 1, pp. 7167-7169, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Ut ken net?

In: BTG Magazine, nr. 1, pp. 31, 2013.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Waarde verlenging mobiele vergunningen

Amsterdam, 2013.

(Abstract | Links | BibTeX)

Net Neutrality and Audiovisual Services?

2013, ISBN: 9780415683166, ( http://www.routledge.com/books/details/9780415683166/ ).

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Toegang tot de kabel revisited: artikel 6.14a Media

In: Mediaforum, nr. 9, pp. 269, 2013.

(Links | BibTeX)

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud Computing in Higher Education and Research Institutions and the USA Patriot Act

2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Leukfeldt, R., Stol, W., van Eijk, N.

Duties of Care on the Internet?

2012, ISBN: 9789490947750, ( http://www.elevenpub.com/criminology/catalogus/cyber-safety-an-introduction-1# ).

(Links | BibTeX)

van der Sloot, B., van Eijk, N.

Must-carry Regulation: A Must or a Burden?

In: IRIS Plus, nr. 5, pp. 7-23, 2012, (The first must-carry rules date back to 1990, the time when space on analogue broadcasting networks was limited and when supply grew quickly due to the introduction of private broadcasters. To ensure that channels of general interest would still be transmitted, countries introduced rules to regulate the scarcely available cable capacity. The major reason for introducing these must-carry rules was to guarantee access to public service broadcasting and ensure a diverse choice of programmes. The option in the European regulatory framework of reserving distribution capacity for selected channels, is characterised by its technology-neutral formulation. A distinctive feature of these European rules is that must-carry obligations can only be imposed if the respective networks are the principal means of receiving radio and television channels for a significant number of end-users of these networks. In a market where users increasingly opt for using one provider for all their communication services, the question is justified if - apart from technical restrictions - must-carry obligations should be linked to a quantitative criterion. In this article, insight is provided into the choices made by various European countries with respect to regulation must-carry obligations and how the general European framework is applicable to national regulations. A brief comparison is made with the situation in the United States, some conclusions are drawn and thoughts are provided on the future of must-carry obligations in Europe.).

(Links | BibTeX)

Leurdijk, A., Nooren, P., van Eijk, N.

Net neutrality and the value chain for video

In: Info, nr. 6, pp. 45-58, 2012.

(Links | BibTeX)

Kerste, M., Poort, J., Rosenboom, N., Smits, T., van Eijk, N., Weda, J.

Waarde verlenging mobiele vergunningen. Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Amsterdam, 2012, ISBN: 9789067336864.

(Abstract | Links | BibTeX)

Arnbak, A., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Cloud diensten in hoger onderwijs en onderzoek en de USA Patriot Act

2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Arnbak, A., van Eijk, N.

Certificate Authority Collapse: Regulating Systemic Vulnerabilities in the HTTPS Value Chain

07.09.2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Poort, J., van Eijk, N.

Valuing commercial radio licences

In: European Journal of Law and Economics, pp. 1-23, 2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books

Amsterdam, 2012, ( Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W) Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

DigiNotar: Lessons to be learnt

In: Ars Aequi, nr. 2, pp. 80-82, 2012.

(Links | BibTeX)

Poort, J., van Eijk, N.

Universal service and disabled people

In: Telecommunications Policy, nr. 36, pp. 85-95, 2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Netneutraliteit & 'eyeballs'

2012.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kritische infrastructuur kritisch bekeken?

In: BTG Magazine, vol. 2011, nr. 76, pp. 20, 2012.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Netneutraliteit in Nederland

In: BTG Magazine, nr. 75, pp. 18, 2012.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

ACM onafhankelijk?

In: Nederlands Juristenblad, nr. 44/45, pp. 2252, 2012.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

BlackBerry blackout

In: Mediaforum, nr. 11/12, pp. 321, 2011.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Net Neutrality and Audiovisual Services

In: IRIS Plus, nr. 5, pp. 7-19, 2011.

(Links | BibTeX)

Bachet, T., Leurdijk, A., Nieuwenhuis, O., Nooren, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Audiovisuele mediadistributie, bottlenecks en beleid: Agenderende studie naar potentiële bottlenecks voor distributie van televisie en audiovisuele content en beleidsopties

2011, ( TNO-rapport in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2 december 2011. ).

(Links | BibTeX)

Akker, I., Poort, J., Rutten, P., van der Sloot, B., van Eijk, N.

Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek

Amsterdam, 2011, ( Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OC&W, in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek ).

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Kool, L., Plas, A. van der, van der Sloot, B., van Eijk, N.

Online tracking: questioning the power of informed consen

In: Info, nr. 5, pp. 57-73, 2011, ( The paper aims to report the main findings of a study for the Dutch Regulatory Authority for the Telecommunications sector OPTA to explore how the new European "cookie rules" in the ePrivacy Directive impact on behavioral advertising practices via the storing and reading of cookies. The paper identifies the main dilemmas with the implementation of the new European rules. The Dutch case provides a valuable reality check also outside The Netherlands. Even before the amendment of the directive, The Netherlands already had an opt-in system in place. From the Dutch experience important lessons can be learned also for other European countries. ).

(Links | BibTeX)

van der Sloot, B., van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands

In: Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

(Links | BibTeX)

Poort, J., Rutten, P., van Eijk, N.

Legal, economic and cultural aspects of file sharing

In: Communications & Strategies, nr. 77, pp. 35-54, 2011.

(Links | BibTeX)

Hins, A., Ommeren, F.J. van, Ouden, W. den, van Eijk, N., Wolswinkel, C.J.

Verdeling van radiofrequenties

2011.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Beter goed gejat, dan slecht verzonnen?

In: BTG Magazine, vol. 2010, nr. 74, pp. 22, 2011.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Kool, L., Plas, A. van der, van der Sloot, B., van Eijk, N.

A bite too big: Dilemma's bij de implementatie van de Cookiewet in Nederland

2011, ( TNO-rapport nr. 35473, in opdracht van OPTA, 28 februari 2011. Zie ook het persbericht en de Management Summary (in het Engels). Zie ook de reactie van TNO/IViR aan de leden van de Commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, op de branchereactie van 18 maart 2011. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Annotatie bij Hof van Justitie 18 maart 2010 (Alassini / Telecom Italia)

2011.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

About Network Neutrality 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0

In: Computers & Law Magazine, nr. 6, 2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

Abel, W., Engers, T.M. van, Jasserand, C.A., van Eijk, N., Wiersma, C.

Op weg naar evenwicht: een onderzoek naar zorgplichten op het internet

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

Abel, W., Engers, T.M. van, Jasserand, C.A., van Eijk, N., Wiersma, C.

Moving Towards Balance: A study into duties of care on the Internet

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Déjà vu

In: BTG Magazine, nr. 71, pp. 18, 2010.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De mythe van onbelemmerde toegang tot internet

In: BTG Magazine, vol. 2010, nr. 70, pp. 28, 2010.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Zelfregulering: denken in alternatieven

In: Computerrecht, nr. 2, pp. 52, 2010.

(Links | BibTeX)

Poort, J., van Eijk, N.

Legal, Economic and Cultural Aspects of File Sharing

In: Communications & Strategies, nr. 77, pp. 35-54, 2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

BEREC: op naar Europees toezicht

In: BTG Magazine, nr. 69, pp. 14, 2010.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Eijk, N.

Convergentie in regulering: Reflecties op elektronische communicatie

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Technologieneutraliteit: 'Dit is geen frequentie'

In: BTG Magazine, nr. 68, pp. 14, 2010.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De bewaarplicht: politieke opportuniteit!

In: BTG Magazine, nr. 67, pp. 23, 2010.

(Links | BibTeX)

Akker, I., Janssen, K., Poort, J., van Eijk, N.

Toegang tot telecom: onderzoek naar de invulling van het nieuwe Europese kader voor de toegankelijkheid van telecommunicatiediensten voor gehandicapten

Amsterdam, 2010, ( Deze publicaties zijn te downloaden via: www.seo.nl/publicaties/rapporten ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Twee is al veel

In: Computerrecht, nr. 3, pp. 124, 2009.

(Links | BibTeX)

Angelopoulos, C., Guibault, L., Helberger, N., Swart, E., van Eijk, N., van Hoboken, J.

User-Created-Content: Supporting a participative Information Society, Final Report

2009, ( Studie in opdracht van de Europese Commissie, uitgevoerd door IDATE, TNO en IViR. ).

(Links | BibTeX)

Curwen, P., Haucap, J., Preissl, B., van Eijk, N.

Search Engines, the New bottleneck for Content Access

2009.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Artikel 7 Grondwet en de richtlijn Audiovisuele mediadiensten

In: Mediaforum, nr. 3, pp. 77, 2009.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

A Converged Regulatory Model for Search Engines?

In: Magazine of the Society for Computers and Law, vol. 2009, nr. 6, pp. 1-3, 2009.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

File sharing, dat doen we toch allemaal?

In: BTG Magazine, nr. 65, pp. 14, 2009.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Scrappy's Electronics: niet goed, geld terug

In: BTG Magazine, vol. 2009, nr. 66, pp. p. 14, 2009.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., van Eijk, N.

Ups and downs. Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games (authorised translation)

2009.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Poort, J., van Eijk, N.

Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games

2009.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De betekenis van zoekmachines in de informatiesamenleving

In: Mediamonitor, pp. 71-82, 2008.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Audiovisuele mediadiensten en het internet

In: Ars Aequi, nr. 07/08, pp. 549-555, 2008.

(Links | BibTeX)

Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Eijk, N.

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

2008.

(Links | BibTeX)

Hugenholtz, P., van Eijk, N.

Voorwoord en inhoud

2008.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Van 'overheid op afstand' naar bumperkleven

In: Mediaforum, nr. 4, pp. 162-163, 2008.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Zoekmachines: verloren in het recht?

In: Computerrecht, nr. 1, pp. 10-14, 2008.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Over oude tijden die herleven en het konijn uit de hoge hoed

In: Mediaforum, nr. 10, pp. 297, 2007.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Search Engines, the New bottleneck for Content Access

01.11.2007.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

The modernisation of the European Television without Frontiers Directive: unnecessary regulation and the introduction of internet governance

01.11.2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Institutional Aspects of Internet Governance

2007.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Annotatie bij Rb. 's-Gravenhage 21 februari 2007 (XS4ALL / Staat der Nederlanden)

2007.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De samenstelling van het programma-aanbod: Kabel en consument

2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Naar een juridische inkadering van de domeinnaamuitgifte

In: Computerrecht, nr. 2, pp. 64, 2007.

(Links | BibTeX)

Kool, L., Munck, S. de, Poel, M., Rutten, P., van Eijk, N.

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten

2007, ( TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Consumentenbescherming in de elektronische communicatiesector

In: Mediaforum, nr. 11/12, pp. 338-345, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

Asscher, L., Dommering, E., van Eijk, N.

Het redactiestatuut bij dagbladen

Het Spinhuis, Apeldoorn, 2006, ISBN: 9789055892839.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Consumentenregulering in de telecommunicatiesector

2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Het nieuwe frequentiebeleid

In: Mediaforum, nr. 2, pp. 35-40, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Search engines: Seek and ye shall find? The position of search engines in law

In: IRIS Plus, nr. 2, pp. 1-8, 2006.

(Links | BibTeX)

Hoogland, D., Noorduyn, E. van, Stoel, A.L. van der, van Eijk, N., Wermuth, M.

Wijzer kijken: schadelijkheid, geschiktheid en kennisbevordering bij het gebruik van audiovisuele producten door jeugdigen

2005, ( Advies Commissie Jeugd, Geweld en Media, november 2005. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Public Service Broadcasting and State Aid

10.11.2005.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Onafhankelijkheid Google is ver te zoeken

In: Automatisering Gids, nr. 2 september, pp. 17, 2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Kroniek Telecommunicatierecht

In: Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, nr. 2, pp. 41-45, 2005.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Zoekmachines: Zoekt en gij zult vinden? Over de plaats van zoekmachines in het recht

Otto Cramwinckel Uitgever, Amsterdam, 2005, ISBN: 9056294067.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Kabel, J., van Eijk, N.

De regulering van media in internationaal perspectief

Amsterdam, 2005, ISBN: 9085550319.

(Links | BibTeX)

Konert, M.J., Ottow, A.T., Schueler, B.J., van Eijk, N.

De Telecommunicatiewet en handhaving

Amsterdam, 2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

Dragstra, L., Hins, A., Konert, M.J., van Eijk, N.

Publieke Omroep in de Regio: Onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid bij provinciale financiering

Amsterdam, 2004, ( Zie ook het <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_3f8580c934f45e8cb5a1822286ae4ab6"><span style="color:#b22222;">voorwerk</span></a> en de <a href="/syscontent/uploads/2013_09_19_68593b32ca32545a3e5c34963b6d5eb8"><span style="color:#b22222;">bijlagen</span></a> van deze studie. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Universal service, a new look at an old concept: broadband access as a universal service

14.09.2004.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Regulating old values in the Digital Age

Amsterdam, 31.08.2004.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., van Daalen, O., van Eijk, N.

Zes jaar bestuur en rechtspraak in de telecommunicatiemarkt

2004.

(Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De universele dienst in het telecommunicatierecht

2003.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Geen frequenties voor onruststokers

In: Mediaforum, nr. 11/12, pp. 352-354, 2002.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eijk, N.

Study on the use of conditional access systems for reasons other than the protection of remuneration, to examine the legal and the economic implications within the Internal Market and the need of introducing specific legal protection

2001.

(Abstract | Links | BibTeX)

Dommering, E., Sitompoel, N., van Eijk, N.

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt

In: Mediaforum, nr. 6, pp. 186-190, 2001.

(Abstract | Links | BibTeX)

Dommering, E., Theeuwes, J., van Eijk, N., Vogelaar, F.

Toezicht en regulering in de telecommunicatiemarkt. Een analyse van sectorspecifiek en algemeen mededingingstoezicht

2001.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Verdeelinstrument voor frequenties: Veiling krijgt belangrijke status

In: I&amp;I, nr. 2, pp. 1-9, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Concessiewet: no guts, go glory

In: Mediaforum, nr. 10, pp. 272-275, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Broadband Services and Local Loop Unbundling in the Netherlands

In: IEEE Cpmmunications Magazine, pp. 2-5, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

ONP voor de kabel

In: Mediaforum, nr. 9, pp. 1-7, 1998.

(Abstract | Links | BibTeX)

Lorenzo, R. de, Munoz Machado, S., van Eijk, N.

Cable television networks in Europe

1998.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

De Telecommunicatiewet: een tweede analyse

In: pp. 1-26, 1997.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

(G)een recht op vertrouwelijke communicatie

In: NJB, nr. 33, pp. 1554-1555, 1997.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eijk, N.

Omroepvrijheid & overheidsbemoeienis: een vergelijkende studie naar de Nederlandse, Franse en Europese regels met betrekking tot toegangscriteria en programmavoorschriften voor de omroep

1992, (Proefschrift).

(Links | BibTeX)