Diversen

149 invoeren « 2 van 3 »

van der Sloot, B.

The Practical and Theoretical Problems with 'Balancing': Delfi, Coty and the Redundancy of the Human Rights Framework Tijdschriftartikel

In: Maastricht Journal of European and Comparative Law, nr. 3, pp. 439-459., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Annotatie bij EHRM 11 maart 2014 (Jelsevar e.a./ Slovenië) Diversen

2016.

Abstract | Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking 18e druk van Belinfante's 'Beginselen van het Nederlandse staatsrecht' Boek

2015, (
Deventer, Wolters Kluwer 2015.<br />
<br />
Leerboek voor eerstejaars studenten rechtsgeleerdheid.
)
.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Is the Human Rights Framework Still Fit for the Big Data Era? A Discussion of the ECtHR's Case Law on Privacy Violations Arising from Surveillance Activities Diversen

2015, (
In: S. Gutwirth et al. (eds.), <a href="http://www.springer.com/us/book/9789401773751#aboutBook" target="_blank"><em>Data Protection on the Move</em></a>, Law, Governance and Technology Series 24, 2016.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk; E.J. Dommering

Onvoldoende waarborgen in het kader van national veiligheid Diversen

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Tsoutsanis, A.

Back to Black: justice.cn Tijdschriftartikel

In: Journal of Intellectual Property Law &amp; Practice, nr. 10, pp. 725., 2015, (
Editorial.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

C.J. Angelopoulos

Sketching the outline of a ghost: the fair balance between copyright and fundamental rights in intermediary third party liability Tijdschriftartikel

In: Info, nr. 6, pp. 72-96., 2015.

Links | BibTeX

K. Kleinen-von Königslöw; Rob van der Noll; N. Helberger

Regulating the new information intermediaries as gatekeepers of information diversity Tijdschriftartikel

In: Info, nr. 6, pp. 50-71., 2015.

Links | BibTeX

Van Rompuy, B.; Margoni, T.

UK Horserace Betting Right: at odds with EU law? Diversen

2015, (
Opinion.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De zaak Kreuk versus Danh Vo Diversen

2015.

Abstract | Links | BibTeX

Eskens, S.; van Daalen, O.; van Eijk, N.

Ten standards for oversight and transparency of national intelligence services Technisch verslag

Instituut voor Informatierecht 2015.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij EHRM 1 juli 2014 (A.B. / Zwitserland) Diversen

2015.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Videokunst bekijkt u straks thuis op tv Periodiek

2015.

Links | BibTeX

Vallbé, J.

Frameworks for Modeling Cognition and Decisions in Institutional Environments: A Data-Driven Approach Boek

Springer, 2015, ISBN: 9789401794268.

Abstract | Links | BibTeX

M. Yefremova; J. Henderson; S.V. Yakovleva

Contract Law in Russia Boek

Hart Publishing, Oxford, 2015, ISBN: 9781849462990.

Abstract | Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

De Monroe Price Moot Court Competition: een pleidooi Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 1, pp. 20-21., 2015.

Links | BibTeX

Arnbak, A.

Any Colour You Like: the History (and Future?) of E.U. Communications Security Policy Presentatie

14.10.2014, (
Draft paper prepared for IViR/Berkman Roundtable - 18 April 2014 - Last update July 28, 2014.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Jurist zelden betrokken Periodiek

2014.

Abstract | Links | BibTeX

K. Irion

Delegation to independent regulatory authorities in the media sector: A paradigm shift through the lens of regulatory theory Diversen

2014.

Links | BibTeX

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden) Diversen

2013, (
<a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a>
)
.

BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights Tijdschriftartikel

In: Kunst und Recht, nr. 3/4, pp. 110-116, 2013.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse) Diversen

2013.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Een (verdere) civilisering van het strafproces Diversen

2013.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Publicity Rights and Image Diversen

2012, ISBN: ISBN 9781849460545.

Links | BibTeX

(Ed.)

Mag je alles op internet beweren waar je zin in hebt?, Diversen

2012.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De cliënt is altijd in de minderheid Presentatie

Amsterdam, 01.11.2012.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Ons wrakingssysteem moet overboord: Een voorstel voor verandering Diversen

2012.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Morele kortsluiting Tijdschriftartikel

In: De Groene Amsterdammer, pp. 1-10, 2012.

Links | BibTeX

Dragstra, L.; Efthymiou, N.; Lange, R. de; Hins, A.

Bewerking van Beginselen van het Nederlandse staatsrecht Boek

17e druk, Kluwer, Deventer, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I.; Rutten, P.; van der Sloot, B.; van Eijk, N.; Poort, J.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books Technisch verslag

Amsterdam, 2012, (
Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.
).

Abstract | Links | BibTeX

C.J. Angelopoulos

Amended Directive Extends the Term of Protection for Performers and Sound Recordings Tijdschriftartikel

In: GRUR International, nr. 11, pp. 987-989, 2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

Van maatstaf naar maatwerk: een korte geschiedenis van economische regulering Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Toezicht, nr. 4, pp. 27-44, 2011.

Links | BibTeX

Koopmans, C.; Marlet, G.; Woerkens, C. van; Poort, J.

Kilometerprijs en arbeidsmarkt Tijdschriftartikel

In: Economisch Statistische Berichten, vol. 95, nr. 4591, pp. 502-504, 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond Periodiek

2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

NVM misbruikt macht Funda Periodiek

2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Alleen papier is een probleem Periodiek

2011.

Links | BibTeX

Marlet, G.; Woerkens, C. van; Poort, J.

Verzilver het stenen dividend Tijdschriftartikel

In: Economisch Statistische Berichten, vol. 94, nr. 4560, pp. 294-297., 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Wantrouw minimumprijzen Periodiek

2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest Tijdschriftartikel

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, nr. 2, pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

De prijs van een taxirit Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift Vervoerwetenschappen, nr. 3, pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

The ever growing complexity of regulating the information society Diversen

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De vragen na het vonnis - Rechterlijke vrjiheid en de grenzen van de wet Tijdschriftartikel

In: De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

(Ed.)

Kunstbezuinigingen leiden tot lege zalen en tot jutlandisering Periodiek

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Interview met hoogleraar informatierecht Egbert Dommering: 'Het verdacht maken van het recht is gevaarlijk Diversen

2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De brandende maatschappelijke vragen voor het informatierecht Tijdschriftartikel

In: De Groene Amsterdammer, 2011.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Annotatie bij Reclame Code Commissie 23 november 2010 Diversen

2011.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis Periodiek

2011.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Met Europese verdrag voor Mensenrechten is niets mis Periodiek

2011.

Links | BibTeX

W.F. Korthals Altes

Aparte strafmaatzittingen Diversen

2011.

Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 3, pp. 70-78., 2010.

Abstract | Links | BibTeX

149 invoeren « 2 van 3 »