Intellectuele eigendom

647 invoeren « 2 van 13 »

Trapova, A.; Quintais, J.

EU copyright law round up – third trimester of 2021 Online

2021.

Links | BibTeX

Reda, J.; Keller, P.

A Proposal to leverage Article 17 to build a public repository of Public Domain and openly licensed works Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Angelopoulos, C.; Senftleben, M.; Thije, P. ten

De reikwijdte van artikel 17 DSM-richtlijn in het licht van het verbod op algemene toezichtverplichtingen: een Odyssee Tijdschriftartikel

In: Auteursrecht, nr. 3, pp. 120-142, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Senftleben, M.; Poort, J.; van Eechoud, M.; van Gompel, S.; Helberger, N.

Intellectual Property and Sports: Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz Boek

Kluwer Law International, 2021, ISBN: 9789403537337.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Please share nicely — From Database directive to Data (governance) acts Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Reda, J.; Keller, P.

What Member States can learn from the AG opinion on Article 17 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.; Ausloos, J.; Loos, M.; Mak, C.; Reinhartz, B.; Schumacher, L.D.; Pol, L.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen Technisch verslag

2021, (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, April 2021, Bijlage bij Kamerstuk 2020-2021, 30696 nr. 52.

Auteurs: M.M.M. van Eechoud, J. Ausloos, M. Loos, C. Mak, B. Reinhartz, L. Schumacher & L. Pol.).

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.; Quintais, J.

Auteursrecht en artificiële creatie Tijdschriftartikel

In: Auteursrecht, nr. 2, pp. 47-52, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Three Cheers for the DSM Directive’s Rules on Author’s Contracts – and a Cautionary Note from the Netherlands Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Quintais, J.

Commission’s Guidance on Art. 17 CDSM Directive: the authorisation dimension Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 11 juni 2020 (Brompton Bicycle / Chedech/Get2Get Tijdschriftartikel

In: Nederlandse Jurisprudentie, nr. 22, pp. 3136-3138, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Reda, J.; Keller, P.

European Commission back-tracks on user rights in Article 17 Guidance Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Dommering, E.

'Staan op de schouders van reuzen'. Waarheidsgetrouw citeren als maatschappelijke verantwoordelijkheid van de wetenschapper Boek Hoofstuk

In: pp. 59-69, 2021, (Hoofdstuk in 'Plagiaat in onderzoek en onderwijs', red. J. Soeharno & K. Algra, VSNU: Den Haag 2021. Ook beschikbaar in het Engels, zie link hieronder, ''Standing on the shoulders of giants'. Truthful citation is the social responsibility of academics.').

Links | BibTeX

Bostyn, S.

Why a COVID IP Waiver Is not a Good Strategy Tijdschriftartikel

In: 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Ancel, M-E.; Binctin, N.; Drexl, J.; van Eechoud, M.; Ginsburg, J.C.; Kono, T.; Lee, G.; Matulionyte, R.; Treppoz, E.; Moura Vicente, D.

International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Applicable Law Tijdschriftartikel

In: JIPITEC, vol. 12, nr. 1, pp. 44-73, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.; as part of ILA Committee:

Annex Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”) Tijdschriftartikel

In: JIPITEC, vol. 12, nr. 1, pp. 86-93, 2021.

Links | BibTeX

van Gompel, S.

‘Non, non, rien n’a changé’: Over vergoedingsaanspraken voor makers uit hoofde van exploitatiecontracten Tijdschriftartikel

In: Auteursrecht, vol. 2021, nr. 1, pp. 3-9, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.

Annotatie bij Rb Amsterdam 10 september 2020 (Left Lane c.s. / Sony Music) Tijdschriftartikel

In: Auteursrecht, nr. 1, pp. 40-42, 2021.

Links | BibTeX

Keller, P.

It’s 23 April 2021, so where is the Advocate General opinion in Case C-401/19 Poland v Parliament and Council? Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

A Serpent Eating Its Tail: The Database Directive Meets the Open Data Directive Tijdschriftartikel

In: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , vol. 52, nr. 4, pp. 375-378, 2021, (Editorial).

Abstract | Links | BibTeX

Trapova, A.; Quintais, J.

EU copyright law round up – first trimester of 2021 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Nieuws in de platformeconomie Tijdschriftartikel

In: De Hofvijver, vol. 11, nr. 118, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

Hilty, R.M.; Köklü, K.; Moscon, V.; Correa, C.; Dusollier, S.; Geiger, C.; Griffiths, J.; Grosse Ruse-Khan, H.; Kur, A.; Lin, X.; Markiewics, R.; Nérisson, S.; Peukert, A.; Senftleben, M.; Xalabarder, R.

Opinion: International Instrument on Permitted Uses in Copyright Law Tijdschriftartikel

In: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , vol. 52, pp. 62-67, 2021.

Links | BibTeX

Keller, P.

Article 17: (Mis)understanding the intent of the legislator Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Keller, P.

Divergence instead of guidance: the Article 17 implementation discussion in 2020 – Part 2 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Keller, P.

Divergence instead of guidance: the Article 17 implementation discussion in 2020 – Part 1 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

Links | BibTeX

Keller, P.

Finnish Article 17 implementation proposal prohibits the use of automated upload filters Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Artikel 18-23 DSM-richtlijn: Exploitatiecontracten Tijdschriftartikel

In: AMI, vol. 2020, nr. 6, pp. 187-192, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.; Quintais, J.; Gervais, D.J.

Trends and Developments in Artificial Intelligence: Challenges to Copyright Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Bodó, B.; Antal, D.; Puha, Z.

Can scholarly pirate libraries bridge the knowledge access gap? An empirical study on the structural conditions of book piracy in global and European academia Tijdschriftartikel

In: PLoS ONE, vol. 15, nr. 12, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.; Quintais, J.; Gervais, D.J.; Hartmann, C.; Allan, J.

Trends and Developments in Artificial Intelligence: Challenges to the Intellectual Property Rights Framework: Final Report Technisch verslag

2020, (Report written for the European Commission by P.B. Hugenholtz, D. Gervais, J.P. Quintais, C. Hartmann & J. Allan, completed September 2020. ISBN: 97892762244488).

Abstract | Links | BibTeX

Quintais, J.

CIPIL Evening Webinar: 'Article 17 and the New EU Rules on Content-Sharing Platforms' Online

2020.

Abstract | Links | BibTeX

Senftleben, M.

The Copyright/Trademark Interface: How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity Boek

Kluwer Law International, 2020, ISBN: 9789403523705.

Abstract | BibTeX

Keller, P.

CJEU hearing in the Polish challenge to Article 17: Not even the supporters of the provision agree on how it should work Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Senftleben, M.; Angelopoulos, C.

The Odyssey of the Prohibition on General Monitoring Obligations on the Way to the Digital Services Act: Between Article 15 of the E-Commerce Directive and Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market Technisch verslag

2020, (Amsterdam: Institute for Information Law & Cambridge: Centre for Intellectual Property and Information Law).

Abstract | Links | BibTeX

van Gompel, S.; Hugenholtz, P.; Poort, J.; Schumacher, L.D.; Visser, D.

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport Technisch verslag

2020.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij HvJ EU 29 juli 2019, C-469/17 (Funke), C-516/17 (Spiegel) & C-4476/17 (Pelham) Tijdschriftartikel

In: Nederlandse Jurisprudentie, nr. 43, pp. 6068-6073, 2020.

Links | BibTeX

Senftleben, M.

Institutionalized Algorithmic Enforcement - The Pros and Cons of the EU Approach to UGC Platform Liability Tijdschriftartikel

In: Florida International University Law Review, vol. 14, nr. 2, pp. 299-328, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Senftleben, M.; Buijtelaar, L.D.

Robot Creativity: An Incentive-Based Neighbouring Rights Approach Tijdschriftartikel Komende

In: European Intellectual Property Review, vol. 42, nr. 12, Komende.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

De kunstmatige maker: over de gevolgen van het Endstra-arrest voor de bescherming van artificiële creaties Tijdschriftartikel

In: Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER), nr. 5, pp. 276-280, 2020.

Links | BibTeX

Husovec, M.; Quintais, J.

How to License Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms Tijdschriftartikel

In: 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Husovec, M.; Quintais, J.

Article 17 of the Copyright Directive: Why the German implementation proposal is compatible with EU law – Part 2 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Husovec, M.; Quintais, J.

Article 17 of the Copyright Directive: Why the German implementation proposal is compatible with EU law – Part 1 Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Cooper Dreyfuss, R.; van Eechoud, M.

Choice of Law in EU Trade Secrecy Cases Boek Hoofstuk

In: Hoofstuk 10, pp. 171-191, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Buijtelaar, L.D.; Senftleben, M.

Auteursrecht op robotcreaties? Een analyse op basis van de incentivetheorie Tijdschriftartikel

In: AMI, nr. 3-4, pp. 77-93, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Hugenholtz, P.

Annotatie bij Rb Amsterdam 1 november 2019 (Van Uem / De Persgroep) Tijdschriftartikel

In: AMI, nr. 3-4, pp. 101-105, 2020.

Links | BibTeX

Keller, P.

Hungary’s fast tracked implementation of Article 5 CDSM directive in response to the pandemic Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Links | BibTeX

Senftleben, M.

Flexibility Grave – Partial Reproduction Focus and Closed System Fetishism in CJEU, Pelham Tijdschriftartikel

In: IIC, vol. 51, nr. 6, pp. 751-769, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Flynn, S.; Geiger, C.; Quintais, J.; Margoni, T.; Sag, M.; Guibault, L.; Carroll, M.

Implementing User Rights for Research in the Field of Artificial Intelligence: A Call for International Action Tijdschriftartikel Komende

In: European Intellectual Property Review, vol. 2020, nr. 7, Komende.

Abstract | Links | BibTeX

Flynn, S.; Geiger, C.; Quintais, J.

Implementing User Rights for Research in the Field of Artificial Intelligence: A Call for Action at International Level Tijdschriftartikel

In: Kluwer Copyright Blog, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

647 invoeren « 2 van 13 »