Overheidsinformatie

53 invoeren « 1 van 2 »

Dommering, E.

Naar een algemeen transparantiebeginsel? : Bespreking van het preadvies van A.W.G.J. Buijze voor de VAR 2022 Tijdschriftartikel

In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, ed. 5, nr. 141, pp. 265-271, 2022.

Links | BibTeX

Hins, A.

Kamelen, tijgers en de Wet Open Overheid Tijdschriftartikel

In: De Hofvijver, vol. 11, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek wijziging Handelsregisterwet Technisch verslag

2019, (Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer).

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, vol. 2019, nr. 1, pp. 1, 2019.

Links | BibTeX

Hins, A.

Annotatie bij Afd. bestuursrechtspraak Raad van State 25 oktober 2017 (Minister van Veiligheid en Justitie / NOS e.a.) Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, vol. 2018, nr. 1, pp. 22-23, 2018.

Links | BibTeX

van Eijk, N.

Standards for Independent Oversight: The European Perspective Boek Hoofstuk

In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, Hoofstuk 20, pp. 381-393, 2017, (In: Bulk Collection: Systematic Government Access to Private-Sector Data, ed. F.H. Cate & J.X. Dempsey, Oxford University Press, 2017, ISBN: 9780190685515.).

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Van openbaarheid naar hergebruik van overheidsinformatie: Of een vaarwel aan het sociaal contract Tijdschriftartikel

In: NJB, nr. 36, pp. 2537-2543., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

F.J. Zuiderveen Borgesius; M.M.M. van Eechoud

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework Tijdschriftartikel

In: 2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Making Access to Government Data Work Tijdschriftartikel

In: Masaryk University Journal of Law and Technology, nr. 2, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid Tijdschriftartikel

In: AMI, nr. 3, pp. 75-83., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 2, pp. 49., 2015.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Het 'Wetsvoorstel open overheid' in het licht van artikel 10 EVRM Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 4, pp. 110-113, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Midden-Nederland 11 september 2014 (RTL / Minister van Financiën) Diversen

2015.

Abstract | Links | BibTeX

O.M. Salamanca; M.M.M. van Eechoud

Open legal data for Europe Technisch verslag

2014.

Abstract | Links | BibTeX

Jasserand, C.A.

Public Sector Information and Audiovisual Archives Tijdschriftartikel

In: IRIS Plus, nr. 5, 2014.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Hergebruik herschikt Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 4, pp. 106-109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

De toegang tot overheidsinformatie Diversen

2013.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot? Diversen

2013.

Links | BibTeX

van Eechoud, M.

Government Works Boek Hoofstuk

In: pp. 141-175, 2012, ISBN: 9789086920372, (Chapter in: A century of Dutch copyright law: auteurswet 1912-2012, Hugenholtz, P.B., Quaedvlieg, A. & Visser, D., eds., 2012.).

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information Technisch verslag

2012.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 12 oktober 2011 (RTL / Minister van Algemene Zaken) Diversen

2012.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Accessing and Licensing Government Data under Open Access Conditons Technisch verslag

Amsterdam, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

van der Sloot, B.

Public Sector Information & Data Protection: A plea for personal privacy settings for the re-use of PSI Tijdschriftartikel

In: Informatica e Diritto, nr. 1-2, pp. 219-236, 2011.

Links | BibTeX

L. Guibault; C. Angelopoulos; M.M.M. van Eechoud

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information Diversen

2011.

Links | BibTeX

A.W. Hins

De WOB op de schop Tijdschriftartikel

In: Ars Aequi, nr. 5, pp. 334-335, 2011.

Links | BibTeX

A.W. Hins; A.J. Nieuwenhuis

Openbaarheid van documenten als grondrecht Diversen

2011.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvs 3 maart 2010 ((Moeders van Srebrenica / Minister van Defensie)) Diversen

2010.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij EHRM 14 april 2009 ((Társaság a Szabadságjogokért / Hongarije)) Diversen

2010.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark) Diversen

2010.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij HvJEG 1 juli 2008 ((Turco t. Raad van de EU)) Diversen

2009.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk; P.B. Hugenholtz; M.M.M. van Eechoud

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet? Diversen

2008.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Eens openbaar, altijd openbaar? Over de status van uitgelekte informatie Diversen

2008.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 1, pp. 2-10, 2008.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls Technisch verslag

2007.

Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Commercialization of public sector information. Delineating the issues Diversen

2007.

Links | BibTeX

A.W. Hins

De Wob en het Kabinet van de Koningin Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 7/8, pp. 223-227, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

D. Voorhoof; A.W. Hins

Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights Tijdschriftartikel

In: European Constitutional Law Review (EuConst), nr. 1, pp. 114-126, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vz. Rb. Amsterdam 1 november 2006 ((Vereniging Liberaal Democratische Partij / Stichting Instituut voor Publiek en Politiek)) Diversen

2007.

Abstract | Links | BibTeX

J.J.C. Kabel; M.M.M. van Eechoud

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening Technisch verslag

2006.

Links | BibTeX

A.W. Hins

Openbaarheid van bestuur krijgt steun uit Straatsburg Tijdschriftartikel

In: NJB, nr. 38, pp. 2185-2186, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Meij, J.M. de; Haeck, J.F.; Wopereis, W.M.; Hins, A.; Ekker, A.

Toegang tot rechterlijke uitspraken Technisch verslag

nr. 4, 2006, (
Rapport van de VMC-studiecommissie Openbaarheid van rechtspraak, bijlage bij Mediaforum 2006-4.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Verdacht, verdraaid, Verdonk Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 3, pp. 61, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2004 ((Kranenburg / Minister van Algemene Zaken)) Diversen

2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Achterkamertjespolitiek bij uitstek. Informatie over de kabinetsinformatie Diversen

2006.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 9, pp. 291, 2005.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel

Commercialisering van overheidsinformatie door de overheid: rechtspraak en wetgeving in België en Nederland. De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort Tijdschriftartikel

In: Computerrecht, nr. 3, pp. 117-129., 2005.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Vzr. Rb. Assen 3 april 2003 (Raadslid X / B&W Emmen) Diversen

2003.

Abstract | Links | BibTeX

G.A.I. Schuijt

Van Open Barend Biesheuvel tot Worldwide Wallage Tijdschriftartikel

In: NJB, nr. 2, pp. 75-78., 2002.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie) Diversen

2000.

Abstract | Links | BibTeX

M.M.M. van Eechoud

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 3, pp. 73-79, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

53 invoeren « 1 van 2 »