Wat te doen met data na de dood? UvA-onderzoekers adviseren kabinet over lacunes bij digitale nalatenschappen

UvA.nl