Data na de dood – onderzoek naar digitale nalatenschappen

De Tweede Kamer heeft het ministerie van BZK verzocht om een onderzoek te laten doen naar juridische aspecten van digitale nalatenschappen. Het IViR heeft, in samenwerking met de afdeling privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, met succes meegedongen naar deze opdracht. Het project is onderdeel van het faculteitsbrede Digital Transformation of Decision Making initiatief.

Vrijwel elke nabestaande krijgt te maken met vraagstukken rond toegang tot en beheer van online ‘assets’ na de dood. Het gebruik van sociale media en andere online communicatiediensten door burgers is gemeengoed. Ook onder oudere burgers normaliseert het gebruik van internet, sociale media en andere platforms in hoog tempo. De intelligente lock-down in verband met het Corona/Covid-19 virus en de overgang naar de 1.5 meter samenleving zullen die trend naar intensivering van onze online levens ongetwijfeld versneld doen doorzetten. Naast o.a. intellectuele eigendom, privacy, gegevensbescherming gaat het bij juridische aspecten ook om contractuele voorwaarden die aanbieders van informatie-en communicatiediensten hanteren en om erfrechtelijke vraagstukken. Vandaar dat in het team deskundigen uit verschillende disciplines samenwerken: prof. Barbara Reinhartz (o.a. erfrecht), prof. Chantal Mak (vermogensrecht / fundamentele rechten), prof. Marco Loos (consumentenrecht en contractenrecht), dr Jef Ausloos (gegevensbescherming), en prof. Mireille van Eechoud (informatierecht, onderzoeksleider).

Dit onderzoek van een halfjaar mondt uit in aanbevelingen over eventuele aanpassingen van het wettelijke kader met het oog op de adequate bescherming van private en publieke belangen bij het regelen en afwikkelen van digitale nalatenschappen.

25 mei 2020