European Audiovisual Observatory

Inleiding
Sinds 1994 is het IViR een officiële partner van het European Audiovisual Observatory. In het kader hiervan wordt nauw samengewerkt op verschillende gebieden, zoals het doen van onderzoek, de voorbereiding van publicaties en het organiseren van workshops.

Ronan Fahy coördineert een internationaal netwerk van mediarecht specialisten die allen bijdragen aan IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory. Hij redigeert de bijdragen en schrijft daarnaast ook zelf voor IRIS. Tarlach McGonagle is verantwoordelijk voor de algemene bestuurlijke aangelegenheden met het Observatory en Nico van Eijk is lid van de Adviescommissie van het Observatory.

Het European Audiovisual Observatory
Het European Audiovisual Observatory is opgericht in 1992 en heeft als voornaamste doel het verzamelen en verspreiden van informatie over de audiovisuele industrie in Europa. Bij dit publieke orgaan zijn 35 lidstaten en de Europese Unie aangesloten.

IRIS
IRIS – Legal Observations of the European Audiovisual Observatory is een maandelijks verschijnend blad dat verslag doet van de recente juridische ontwikkelingen op het gebied van omroep, film, nieuwe media en de daaraan verwante rechtsgebieden. Er is aandacht voor zowel nationale als internationale ontwikkelingen. Het blad wordt in drie talen gepubliceerd: Engels, Franks en Duits. Het IViR is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van informatie uit haar internationale netwerk van specialisten, waarbij momenteel 20, vooral West-Europese landen, zijn aangesloten. Daarnaast is het IViR belast met het bijhouden en het verslag doen van relevante ontwikkelingen in de Europese Unie en de Raad van Europa.

Sinds januari 2010 is IRIS kosteloos elektronisch beschikbaar. Artikelen uit eerdere afleveringen van IRIS zijn ook kosteloos toegankelijk in de IRIS Merlin Databank.

IRIS plus
Iedere tweede aflevering van de IRIS nieuwsbrief bevat een supplement, onder de naam IRIS plus, dat is gewijd aan een bepaald thema. Dit supplement biedt ruimte voor meer diepgaande publicaties over actuele onderwerpen in de Europese audiovisuele sector. Het IViR verzorgt ieder jaar twee IRIS plus publicaties. Recentelijk verschenen supplementen over de volgende onderwerpen:

Andere activeiten en publicaties
Het IViR en het Observatory organiseren ieder jaar gezamenlijk een workshop, die doorgaans uitmondt in een IRIS Special publicatie. Vaak zijn bij deze workshops andere instituten en organisaties betrokken. Recentelijk verschenen IRIS Special publicaties over de volgende onderwerpen.

 • New Forms of Commercial Communications in a Converged Audiovisual Sector (2014);
 • Video on Demand and the Promotion of European Works (2013);
 • Converged Markets – Converged Power? Regulation and Case Law (2012);
 • The Regulation of On-demand Audiovisual Services: Chaos or Coherence (2011);
 • The Regulatory Framework for Audiovisual Media Services in Russia (2010);
 • Digitisation and Online Exploitation of Broadcasters' Archives (2010);
 • Ready, Set…Go? (2009);
 • Creativity Comes at a Price (2009);
 • Searching for Audiovisual Content (2008);
 • Editorial Responsibility (2008);
 • Legal Aspects of Video on Demand (2007);
 • The Public Service Broadcasting Culture (2007);
 • Audiovisual Media Services without Frontiers – Implementing the Rules (2006);
 • To Have or not to Have Must-carry Rules (2005);
 • Political Debate and the Role of the Media: The Fragility of Free Speech (2004);
 • Regulating Access to Digital Television: Technical Bottlenecks, Vertically-integrated Markets and New Forms of Media Concentration (with supplement Digital Television Glossary) (2004);
 • Co-Regulation of the Media in Europe (2003);
 • Jurisdiction over Broadcasters in Europe (2003).