Jan Marinus de Meij 1938-2021

Met droefheid hebben de medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam kennisgenomen van het overlijden van


prof. mr. J.M. de Meij

Professor De Meij was van 1983 tot 2004 aan de faculteit verbonden als hoogleraar Nederlands en vergelijkend staatsrecht.

Professor De Meij is van grote betekenis geweest voor het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de uitingsvrijheid, het Zweedse staatsrecht en de rechtsgeschiedenis van NederlandsIndië.

Hij was een buitengewoon aimabele collega en docent, die halverwege de jaren tachtig één van de oprichters was van het Instituut voor Informatierecht.

Voor zijn bijdrage aan de academische vorming van vele juristen die aan de UvA zijn afgestudeerd of die onder zijn begeleiding zijn gepromoveerd, blijven wij hem immer dankbaar.

Onze gedachten gaan uit naar zijn dierbaren.

Namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA:
Prof. dr. P.A. Nollkaemper, decaan