IViR neemt deel aan Quantum Software Consortium

Het ministerie van OCW heeft 18,8 miljoen toegekend aan een consortium van QuSoft, CWI, Universiteit Leiden, QuTech, TU Delft, UvA en VU voor grootschalig onderzoek naar quantumsoftware.
Het Instituut voor Informatierecht (IViR) is betrokken bij dit project en maakt deel uit van de ‘legal and societal sounding board’, die adviseert en waakt over de maatschappelijke aspecten van het project.
Prof. dr. Nico van Eijk (IViR), Prof. dr. Michel van Eeten (TuDelft), en prof. dr. Gerrit Jan Zwenne (Universiteit Leiden) vormen de leden van deze commissie. Onder hun verantwoordelijkheid zullen onder meer twee proefschrifttrajecten worden opgezet.

Amsterdam, 15 mei 2017.