Nieuw rapport: Schadelijk gedrag online in Nederland

Empirisch onderzoek: 1 op de 5 mensen krijgt te maken met schadelijk gedrag online, maar zij zetten nauwelijks juridische stappen

In een survey die is uitgevoerd door onderzoekers van het IViR, ACT en ASCoR werden internetgebruikers in Nederland gevraagd naar hun ervaringen met schadelijk gedrag online en of zij daar actie tegen hebben ondernomen. Zo ja, welke stappen waren dat en wat waren hun verwachtingen? Zo nee, waarom niet?

Vandaag verschijnt een rapport over de surveyresultaten. Het rapport laat zien dat 1 op de 5 mensen persoonlijk en direct te maken krijgt met schadelijk gedrag online en dat zij dat over het algemeen heel erg vinden. Scams en belediging komen het meest voor, met name op sociale media. Toch onderneemt slechts een kleine meerderheid actie; bijna niemand zet juridische stappen. Mensen zijn onzeker over de uitkomst of geloven dat het nergens toe leidt, zij denken dat het te veel moeite kost of dat het te stressvol is. Verder weten vooral jongeren vaak niet of het gedrag wel onrechtmatig is. Maar weinig mensen zijn bekend met de mogelijkheid om hulp te vragen bij een daarvoor bestemde organisatie of om stappen tegen de website te ondernemen. Dit heeft implicaties voor de inrichting van effectieve remedies tegen schadelijke online content om toegang tot recht te waarborgen. 

De survey is onderdeel van het interdisciplinaire project ‘Content Moderation & Access to Justice’. Klik hier voor de link naar het volledige rapport:

Rapport surveydata
Schadelijk gedrag online in Nederland: Resultaten en nadere analyse van surveydata over de ervaringen van mensen in Nederland met schadelijk gedrag online en (juridische) stappen naar aanleiding daarvan, Dr. J.M.L. van Duin, N.M.I.D. Appelman, Dr. B. Zarouali, P. van den Bosch, September 2022, Universiteit van Amsterdam.