Sam van Velze winnaar VIE-prijs 2017

Elk jaar reikt de Vereniging voor Intellectuele Eigendom de VIE-prijs uit voor de beste publicatie op het gebied van het  intellectuele eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht. Dit jaar heeft Sam van Velze de VIE-prijs 2017 gewonnen met haar artikel dat verschenen is in het wetenschappelijke tijdschrift AMI:

Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort niet thuis in het Europese mededelingsrecht

Abstract:
Als het Hof van Justitie van de EU gelijk heeft, zou het Europese openbaarmakingsrecht van art. 3(1) Auteursrechtrichtlijn (‘ARl’) net zo goed ‘recht van mededeling aan een nieuw publiek’ kunnen heten. Het artikel regelt het ‘immateriële exploitatierecht’ van de auteursrechthebbende, dat wil zeggen het recht om een werk mee te delen aan het publiek. Het ‘nieuw publiek’ criterium hoort echter om diverse redenen niet thuis in het recht van mededeling aan het publiek, zo blijkt uit een analyse van internationale verplichtingen, de systematiek van het Europees auteursrecht en de bedoeling van de Europese wetgever.

Sam heeft bij het Instituut voor Informatierecht de Research Master Informatierecht afgerond en is nu werkzaam bij bureau Brandeis. Het artikel is een bewerking van haar afstudeerscriptie: ‘Communication to a New Public, A Critical Analysis of the CJEU’s ‘New Public’ Criterion in European Copyright Law’, begeleid door prof. mr. P.B. Hugenholtz. Met haar scriptie won Sam de Internetscriptieprijs 2016.

Van harte gefeliciteerd Sam!