VMC Studiemiddag: Een referendum over de sleepwet? ‘Stemt u “ja” of “nee” vóór veiligheid?’

Vrijdagmiddag 24 november 2017, 14.30-17.00 uur (inloop 14.00 uur)

Instituut voor Informatierecht (IViR), Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV  Amsterdam (gebouw REC-A, vijfde verdieping, ‘IViR-room’)

Enkele studenten van de UvA startten het initiatief om een referendum te houden over de onlangs aangenomen aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), die voor de gelegenheid is omgedoopt tot ‘sleepwet’ vanwege de mogelijkheid om grootschalig gegevens te verzamelen. Dankzij steun van het satirische televisieprogramma ‘Zondag met Lubach’ lijken de benodigde 300.000 stemmen binnen te zijn. Dat er veel mis is met de Wiv staat voor velen buiten kijf: men voorziet onder meer nieuwe chilling effects op de uitingsvrijheid, grootschalige exploitatie van persoonsgegevens, bedreigingen voor van de internetveiligheid, etc. Maar is een referendum de beste wijze om de gebreken aan de orde stellen of zijn er betere alternatieven zoals toetsing door de rechter?

Drie experts zullen een inleiding verzorgen, waarna er volop gelegenheid is voor discussie.

  • Nine de Vries van Amnesty International. Amnesty International ondersteunt het referendum initiatief.
  • Jelle Klaas van het PILP (The Public Interest Litigation Project). Hij bereidt een procedure voor tegen de Nederlandse staat over de Wiv
  • Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden. Voermans was lid van de Commissie Dessens die adviseerde over een nieuwe wet voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hij is tevens deskundig op het gebied van referenda.

De studiemiddag begint om 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Omdat de vaste VMC locatie – het Trippenhuis – gerenoveerd wordt, zal de bijeenkomst plaats vinden in de IViR-room van het Instituut voor Informatierecht (IViR), gelegen op de vijfde verdieping van het nieuwe gebouw van de UvA-rechtenfaculteit (Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV  Amsterdam, gebouw REC-A). Bereikbaar via de metro (station Weesperplein) en tramlijnen 10 en 7.

Aanmelding kan plaatsvinden door een email te sturen naar: studiemiddag@mediaforum.nl
Toegang is voor leden gratis. Niet-leden betalen € 20,=.
Indien u advocaat bent krijgt u ter plekke een deelname-certificaat om de gevolgde Studiemiddag voor twee opleidingspunten te kunnen opgeven bij de NOvA.