VvRr: De betekenis van het EU Handvest voor commerciële communicatie

Op dinsdag 17 maart 2015 vindt de Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) plaats in Amsterdam. Onderwerp van deze bijeenkomst is: De betekenis van het EU Handvest voor commerciële communicatie.

Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Jan Kabel als bestuurslid gaat de Vereniging voor Reclamerecht (VvRr) in samenwerking met de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) aandacht besteden aan de grondrechten uit het Handvest EU. Dat Handvest bestaat al lang, maar komt in ons land nu eerst langzaam boven water, vooral in privacy-zaken met het nieuwe dataprotectiegrondrecht. Maar er is meer. Intellectuele eigendom is een grondrecht geworden. De vrijheid van onderneming krijgt een grondwettelijke status. Menselijke waardigheid wordt een juridische issue en niet alleen maar een fatsoensnorm in reclamezaken. Reclame als financieringsbron voor de media wordt een juridisch serieus te nemen onderwerp. De vrijheid van meningsuiting krijgt een nieuw gezicht. Toegang tot preventieve gezondheidszorg is gejuridiseerd. Wat betekenen die nieuwe grondrechten voor het maken van reclame? Dat komt allemaal ter sprake in het volgende programma.

13.30 uur Binnenkomst en registratie
14.00-14.05 uur Introductie door de voorzitter, Prof. Jan Kabel
14.05-14.30 uur Algemene inleiding over de betekenis van het Handvest door Prof. Sybe de Vries van de Utrechtse Universiteit (Hoogleraar EU interne-marktrecht en grondrechten, Universiteit Utrecht)
14.30-15.00 uur De betekenis van het EU Handvest voor het gebruik van consumentengegevens ten behoeve van gepersonaliseerde reclame door Dr. Frederik Zuiderveen Borgesius (Instituut voor Informatierecht)
15.00-15.30 uur De betekenis van de vrijheid van ondernemerschap (art. 16 Handvest) voor het maken van reclame door Dr.  Alexander Tsoutsanis (Instituut voor Informatierecht/DLA Piper Advocaten)
15.30-15.45 uur Pauze
15.45-16.15 uur  De betekenis van de vrijheid van meningsuiting (art. 11 lid 1 Handvest) voor reclame door Mr. Otto Volgenant (Boekx Advocaten)
16.15-16.30 uur  De betekenis van de vrijheid en pluriformiteit van de media (artikel  11 lid 2 Handvest) voor reclame door Prof. Jan Kabel voornoemd
16.30-17.30 uur Vragen en Discussie

Er is een handige website van het Expertise Centrum van BZ: http://www.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/handvest-grondrechten/handvest-grondrechten-kopie.html
De studiemiddag vindt plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam Zuid Oost.  
Aanmelden: Studenten zijn welkom, mits aangemeld bij m.curiel@ploum.nl uiterlijk 10 maart 2015. Er zijn max. 20 plaatsen beschikbaar voor studenten.

Vereniging voor Reclamerecht (VvRr)
(Netherlands Advertising Law Association)
Blaak 28 – 3011 TA Rotterdam
P.O. Box 711 – 3000 AS Rotterdam
Handelregister 34235000