Luna Schumacher

Publications

Schumacher, L.D., Senftleben, M., van Gompel, S.

Web harvesting: auteursrechtelijke implicaties en oplossingsrichtingen

In: Auteursrecht, iss. 1, pp. 3-14, 2022.

(Abstract | Links | BibTeX)

Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood: Zwevend tussen contract en gegevensbescherming

In: Nederlands Juristenblad (NJB), iss. 6, no. 355, pp. 396-405, 2022.

(Abstract | Links | BibTeX)

Ausloos, J., Helmond, A., Quintais, J., Schumacher, L.D., Senftleben, M., van Gompel, S., van Hoboken, J.

Webharvesting

2021, (Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), 20 september 2021, WODC rapport 3142.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Ausloos, J., Loos, M., Mak, C., Pol, L., Reinhartz, B., Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen

2021, (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, April 2021, Bijlage bij Kamerstuk 2020-2021, 30696 nr. 52. Auteurs: M.M.M. van Eechoud, J. Ausloos, M. Loos, C. Mak, B. Reinhartz, L. Schumacher & L. Pol.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Hugenholtz, P., Poort, J., Schumacher, L.D., van Gompel, S., Visser, D.

Evaluatie Wet Auteurscontractenrecht: Eindrapport

2020.

(Abstract | Links | BibTeX)