Projects

Activities

Mireille van Eechoud

Publications

van Eechoud, M.

Territoriality and the Quest for a Unitary Copyright Title

In: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , 2024.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Amsterdam 13 december 2022

In: Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER), iss. 5, no. 33, pp. 313-316, 2024.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Inaugural lecture: The Lure of Open Data

2023, (Given 24 May 2013, translated from Dutch.).

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Reciprociteit bij bescherming vormgeving na RAAP: Annotatie bij Hoge Raad 31 maart 2023 (Kwantum / Vitra)

In: Berichten Industriele Eigendom, iss. 4, no. 10, pp. 221-223, 2023.

(Links | BibTeX)

Bodó, B., van den Brink, J.E., Janssen, H., Meiring, A., Ortlep, R., van Eechoud, M., van Hoboken, J., Verboeket, L.W.

Gemeentelijke grip op private sensorgegevens: Juridisch kader voor het gemeentelijke handelingsperspectief bij de verwerking van private sensorgegevens in de openbare ruimte

2023, (Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam).

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Niet Bern maar Brussel: assimilatie en reciprociteit tussen RAAP en VITRA

In: Auteursrecht, iss. 2, pp. 67-76, 2023.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

FAIR, FRAND and open - The institutionalization of research data sharing under the EU data strategy

In: Improving Intellectual Property: A Global Project, S. Frankel, M. Chon, G. Dinwoodie, B. Lauriat, J. Schovsbo (ed.), Edward Elgar Publishing, Chapter 31, pp. 319-329, 2023.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Territoriality Roundtables (combined report)

2022, (ReCreating Europe, D4.4).

(Abstract | Links | BibTeX)

Benabou, V.L., Metzger, A., Rognstad, O-A.,, Sganga, C., van Eechoud, M.

Comment of the European Copyright Society on the impact and consequences of the CJEU decision in C-265/19 (RAAP)

2022.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Study on the Open Data Directive, Data Governance and Data Act and their possible impact on research

2022, ISBN: 9789276536314, (Independent expert report commissioned by the European Commission, Directorate-General for Research and Innovation).

(Abstract | Links | BibTeX)

Derclaye E., Husovec, M., Senftleben, M., van Eechoud, M.

Opinion of the European Copyright Society on selected aspects of the proposed Data Act

In: Kluwer Copyright Blog, 2022.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2021 (VVZBI/KVK)

In: Auteursrecht, iss. 1, pp. 71-72, 2022.

(Links | BibTeX)

Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood: Zwevend tussen contract en gegevensbescherming

In: Nederlands Juristenblad (NJB), iss. 6, no. 355, pp. 396-405, 2022.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 25 mei 2021 (Atlantic/Marell Boats)

In: Auteursrecht, no. 4, pp. 228-229, 2021.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Poort, J., Senftleben, M., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Introduction: An Information Law Approach to Intellectual Property and Sports

In: Intellectual Property and Sports: Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz, pp. 3-11, Wolters Kluwer, 2021, ISBN: 9789403537337.

(BibTeX)

van Eechoud, M.

Database Rights in the EU's Data Strategy: A Question of Sport?

In: Intellectual Property and Sports: Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz, pp. 251-261, Wolters Kluwer, 2021, ISBN: 9789403537337.

(BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 8 september 2020 (RAAP/PPI)

In: Auteursrecht, vol. 2021, no. 2, pp. 77-79, 2021.

(Links | BibTeX)

Helberger, N., Poort, J., Senftleben, M., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Intellectual Property and Sports: Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz

Kluwer Law International, 2021, ISBN: 9789403537337.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Please share nicely — From Database directive to Data (governance) acts

In: Kluwer Copyright Blog, 2021.

(Links | BibTeX)

Ausloos, J., Loos, M., Mak, C., Pol, L., Reinhartz, B., Schumacher, L.D., van Eechoud, M.

Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen

2021, (Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, April 2021, Bijlage bij Kamerstuk 2020-2021, 30696 nr. 52. Auteurs: M.M.M. van Eechoud, J. Ausloos, M. Loos, C. Mak, B. Reinhartz, L. Schumacher & L. Pol.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Ancel, M-E., Binctin, N., Drexl, J., Ginsburg, J.C., Kono, T., Lee, G., Matulionyte, R., Moura Vicente, D., Treppoz, E., van Eechoud, M.

International Law Association’s Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”): Applicable Law

In: JIPITEC, vol. 12, no. 1, pp. 44-73, 2021.

(Abstract | Links | BibTeX)

as part of ILA Committee:, van Eechoud, M.

Annex Guidelines on Intellectual Property and Private International Law (“Kyoto Guidelines”)

In: JIPITEC, vol. 12, no. 1, pp. 86-93, 2021.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

A Serpent Eating Its Tail: The Database Directive Meets the Open Data Directive

In: IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law , vol. 52, no. 4, pp. 375-378, 2021, (Editorial).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Nieuws in de platformeconomie

In: De Hofvijver, vol. 11, no. 118, 2021.

(Abstract | Links | BibTeX)

Cooper Dreyfuss, R., van Eechoud, M.

Choice of Law in EU Trade Secrecy Cases

In: Chapter 10, pp. 171-191, 2020.

(Abstract | Links | BibTeX)

Behrens, C., Brouwer, E., van Eechoud, M., Witteman, J.

Toegang tot data uit apparaten: Praktijk, marktfalen en publieke belangen

2020, ISBN: 9789067339742, (SEO-rapport nr. 2019-29).

(Abstract | BibTeX)

van Eechoud, M.

Artikel 15 DSM-richtlijn: bescherming van perspublicaties met betrekking tot onlinegebruik (persuitgeversrecht)

In: AMI, vol. 2019, no. 6, pp. 197-202, 2020.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 12 december 2018 (FPI Ghana / Koas c.s.)

In: AMI, vol. 2019, no. 2, pp. 73-74, 2019.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Schriftelijke inbreng Rondetafelgesprek wijziging Handelsregisterwet

2019, (Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, Tweede Kamer).

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Wetsvoorstel open overheid nadert eindstreep

In: Mediaforum, vol. 2019, no. 1, pp. 1, 2019.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hoge Raad 8 juni 2018 (Pearson)

In: AMI, vol. 2019, no. 1, pp. 34-39, 2019.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 19 november 2018 (TVS / Revo)

In: AMI, vol. 2019, no. 1, pp. 40-41, 2019.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Bekeert Brussel zich tot artikel 8 Databankenwet? Opendatabeleid en de IE-positie van de publieke sector na herziening Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

In: AMI, vol. 2018, no. 4, pp. 127-133, 2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

In: AMI, no. 6, pp. 16-23, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Bridging the gap: Private international law principles for intellectual property law

In: Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), no. 4, pp. 716-723, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

A publisher's intellectual property right: Implications for freedom of expression, authors and open content policies

2017, (Study conducted on commission from OpenForum Europe, January 2017).

(Links | BibTeX)

Poort, J., van Eechoud, M.

Bom onder het internet - Naschrift

In: 2017, (NJBlog, 6 december 2016.).

(Links | BibTeX)

Poort, J., van Eechoud, M.

Hof van Justitie legt bom onder het internet

In: 2016, ( NJB Blog, 25 oktober 2016.).

(Links | BibTeX)

Guibault, L., van Eechoud, M.

International copyright reform in support of open legal information (working paper draft, Sep. 2016)

In: 2016, (Paper for Open Data Research Symposium Madrid 2016 ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 21 april 2016 (Austro Mechana / Amazon Sàrl e.a.)

2016.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

De ontsporing van het begrip databank. Enige bedenkingen bij HvJEU Freistaat Beieren / Verlag Esterbauer

In: AMI, no. 2, pp. 25-30., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie 22 januari 2015 (Allposters / Pictoright)

In: AMI, no. 6, pp. 169-173., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M., Zuiderveen Borgesius, F.

Open Data, Privacy, and Fair Information Principles: Towards a Balancing Framework

In: 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Amsterdam 10 juni 2015 (Pictoright / Stadsarchief Rotterdam)

2015.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Making Access to Government Data Work

In: Masaryk University Journal of Law and Technology, no. 2, 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

Fahy, R., van Eechoud, M.

Clinical Legal Education: A Review of the Literature

2015.

(Links | BibTeX)

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing Links to Learning

2015.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Students going cross-border for start-ups

2015.

(Links | BibTeX)

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in a Law School - 10 Practical Tips

2015.

(Links | BibTeX)

Fahy, R., van Eechoud, M.

Establishing a Start-up Law Clinic in Law School: A Practical Guide

2015.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Kruisende wegen: Auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid

In: AMI, no. 3, pp. 75-83., 2015.

(Abstract | Links | BibTeX)

Kannekens, E., Salamanca, O., van Eechoud, M.

ALAI 2015 Conference 'Renumeration for the Use of Works. Exclusivity vs. Other Approaches, National Report The Netherlands

2015.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

De Wob krijgt een broertje: Wet hergebruik van overheidsinformatie

In: Mediaforum, no. 2, pp. 49., 2015.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Voices near and far: Introduction

In: 2014, (Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, p. 7-17. ISBN 9789089646354.).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Adapting the work

In: pp. 145-174, 2014, (Chapter in: The Work of Authorship, M.M.M. van Eechoud (ed.), Amsterdam: AUP 2014, ISBN 9789089646354. ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie EU 3 april 2014 (Hi Hotel / Spoering)

2014, ( C-387/12 ).

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Den Haag 24 februari 2014 (SDC Verifier / Femto Engineering)

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

Salamanca, O., van Eechoud, M.

Open legal data for Europe

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

De lokroep van open data

2014.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Hergebruik herschikt

In: Mediaforum, no. 4, pp. 106-109, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

The Work of Authorship

Amsterdam University Press, 2014, ISBN: 9789089646354.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

De grensoverschrijdende inbreuk: Daad, plaats en norm na Football Dataco & Pinckney

In: AMI, no. 6, pp. 169-178, 2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Open overheidsinformatie: Toegang de sleutel, licenties het slot?

2013.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary

Oxford University Press, 2013, ISBN: 9780199665082.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Government Works

In: pp. 141-175, 2012, ISBN: 9789086920372, (Chapter in: A century of Dutch copyright law: auteurswet 1912-2012, Hugenholtz, P.B., Quaedvlieg, A. & Visser, D., eds., 2012.).

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

LAPSI Policy Recommendations on Rights of Access to Public Sector Information

2012.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken - de 'CLIP' Principles

In: NIPR, no. 2, pp. 252-264, 2012.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Along the Road to Uniformity - Diverse Readings of the Court of Justice Judgments on Copyright Work

In: JIPITEC, no. 1, pp. 60-80, 2012.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 21 december 2011 (PostNL & Cendris / Staat der Nederlanden)

2012.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 december 2011 (Painer / Standard Verlags)

2012.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Multiple defendants and territorial intellectual property rights: Painer revisits Roche through Freeport

2012.

(Links | BibTeX)

Angelopoulos, C., Guibault, L., van Eechoud, M.

Friends or Foes? Creative Commons, Freedom of Information Law and the European Union Framework for Reuse of Public Sector Information

2011.

(Links | BibTeX)

Guibault, L., Hugenholtz, P., van der Sloot, B., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Report of the Netherlands for ALAI 2011 Study Days (Dublin)

2011.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hoge Raad 30 oktober 2009 (Montis (Charly & Chaplin))

2010.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Cassina/Dimensione

2010.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Afd. Bestuursrechtspraak Raad van State 29 april 2009 (B&W Amsterdam / Landmark)

2010.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Amsterdam 19 februari 2009 (Cassina / Dimensione)

2010.

(Links | BibTeX)

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking

Kluwer Law International , Alphen aan den Rijn, 2009, ISBN: 9789041131300.

(Abstract | Links | BibTeX)

Guibault, L., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The European Concern with Copyright and Related Rights

In: 2009, ( In: <em>Harmonizing European Copyright Law: The Challenges of Better Lawmaking</em>, Information Law Series, nr. 19, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2009. ).

(Links | BibTeX)

Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Eijk, N.

Openbaarheid van bestuur en auteursrecht, never the twain shall meet?

2008.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Bosch 14 oktober 2008 (Michaud / Graham Packaging)

2008.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Het hergebruikregime voor overheidsinformatie in de Wob: een tussenstand

In: Mediaforum, no. 1, pp. 2-10, 2008.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Creative commons licensing for public sector information: Opportunities and pitfalls

2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Vzr. Rb. Haarlem 29 juni 2007 (Life Safety Products / Autovision)

2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Commercialization of public sector information. Delineating the issues

2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Het Communautair Acquis voor auteursrecht en naburige rechten: Zeven zonden of zestien gelukkige jaren?

In: AMI, no. 4, pp. 109-117, 2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Rb. Den Haag 17 januari 2007 (Garmin / TomTom)

2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

CLIP Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Af

2007.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

CLIP Suggestions for amendment of the Brussels I regulation with respect to Exclusive jurisdiction and cross border intellectual property (patent) infringement

2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., Rieber-Mohn, T., van Eechoud, M., Westkamp, G.

Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society

2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M., van Gompel, S.

Openbaarheid in de Grondwet

2007.

(Links | BibTeX)

Guibault, L., Helberger, N., Hugenholtz, P., van Eechoud, M., van Gompel, S.

The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy

2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

Kabel, J., van Eechoud, M.

Exclusiviteit en openbaarheid van ruimtelijke informatievoorziening

2006.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

The position of broadcasters and other media under "Rome II": Proposed regulation on the law applicable to non-contractual obligations

In: IRIS Plus, no. 10, pp. 1-8, 2006.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Vreemde bedgenoten: de Wob en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

In: Mediaforum, no. 9, pp. 291, 2005.

(Links | BibTeX)

Drexl, J., Kur, A., van Eechoud, M.

Alternatives to the Lex Protectionis as the Choice-of-Law Rule for Initial Ownership of Copyright

2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Overleefde territorialiteit: Grensoverschrijdende auteursrechtinbreuken onder de 'Rome II'-ontwerpverordening

In: AMI, no. 2, pp. 45-56, 2005.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 16 september 2004 (Raedecker / NCC)

2005.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 11 september 2003 (Raedecker / NCC)

2004.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Choice of Law in Copyright and Related Rights. Alternatives to the Lex Protectionis

Kluwer Law International, Den Haag, 2003, ISBN: 9041120718.

(Links | BibTeX)

van Daalen, O., van Eechoud, M.

Handhaving van intellectuele eigendomrechten

2003.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Hof Den Haag 21 december 2000 (De Telegraaf / NVM)

2001.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 17 juni 1998 (Zweedse Journalistenbond / Raad van de Europese Unie)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Noot bij Pres. Rb. Den Haag 12 september 2000 (NVM / De Telegraaf)

2000.

(Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Nader tot U - Brussel verordent openbaarheid EU-documenten

In: Mediaforum, no. 3, pp. 73-79, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

De schadekant van het gelijk

In: Mediaforum, no. 13, pp. 341-342, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij GvEA EG 6 april 2000 (Kuijer vs. Raad EU)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Pres. Rb. Dordrecht 8 september 1998 (KPN / Kapitol)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Annotatie bij Gerecht van Eerste Aanleg EG 19 maart 1998 (Van der Wal & Nederland / Commissie)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

Openbaarheid, exclusiviteit en markt: commercialisering van overheidsinformatie

In: Mediaforum, no. 6, pp. 177-184, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

van Eechoud, M.

EG-verordening inzake rechtsmacht in burgerlijke zaken

In: Computerrecht, no. 2, pp. 113-115, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)