Aernout Nieuwenhuis

Publications

Nieuwenhuis, A.

Fake news: een plaatsbepaling

In: Mediaforum, vol. 2018, no. 6, pp. 166-170, 2019.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Op zoek naar het publieke debat. Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen

In: Mediaforum, vol. 2018, no. 3, pp. 58-66, 2018.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II)

In: Mediaforum, vol. 2017, no. 3, pp. 74-81, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

Heijer, M. den, Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

4e dr., Ars Aequi Libri, 2017, ISBN: 9789069168838.

(Abstract | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I)

In: Mediaforum, vol. 2017, no. 1, pp. 2-12, 2017.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Den Haag 9 december 2016 (OM / Wilders)

In: Mediaforum, vol. 2017, no. 1, pp. 34-36, 2017.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 9 maart 2016 (strafzaak verbod op groepsbelediging)

2016.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Kunst en belediging: sleutelroman en karikatuur

In: Mediaforum, no. 1, pp. 2-11., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

De geschonden majesteit

In: Ars Aequi, no. 1, pp. 21-24., 2016.

(Abstract | Links | BibTeX)

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

3e dr., Ars Aequi Libri, 2015, ISBN: 9789069166155.

(Links | BibTeX)

Dommering, E., Nieuwenhuis, A., van Eijk, N.

Haatboek blijft splijtzwam

2014.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting, groepsbelediging en haatzaaien

2013.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Vrijheid van meningsuiting en homofobe uitlatingen: rechtsvergelijkende bevindingen

In: Mediaforum, no. 5, pp. 154-161., 2013.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

The protection of artistic expression under article 10 of the European Convention on Human Rights

In: Kunst und Recht, no. 3/4, pp. 110-116, 2013.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

De kernrechtbenadering bij de grondrechten3

In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, no. 2, pp. 138-159, 2013.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Laveren tussen persvrijheid en respect voor het privé leven: de jurisprudentie van het EHRM

In: Mediaforum, no. 1, pp. 2-13., 2013.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

State and religion, a multidimensional relationship: Some comparative law remarks

In: International Journal of Consitutional Law, no. 1, pp. 153-174, 2013.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Een onbestemde haat

2013.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie

3e dr., Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2013, ISBN: 9789069167862.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Uitingsdelicten

3e dr., Deventer, Kluwer, 2013, ISBN: 9789013096682.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 13 juli 2012 (Mouvement Raëlien / Suisse)

2013.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij EHRM 9 februari 2012 (Vejdeland / Sweden)

2013, ( <a href="http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114416"><span style="color:#b22222;">Uitspraak</span></a> ).

(BibTeX)

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie in het Wilders-proces: Een analyse van 'het proces van de eeuw',

In: NJCM-Bulletin, no. 2, pp. 177-207, 2012.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hoge Raad 14 juni 2011 (Strafzaak De Hond)

2011.

(Links | BibTeX)

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Openbaarheid van documenten als grondrecht

2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Uitbreiding van de nationale grondrechtencanon? Over de opname van nieuwe grondrechten in de Grondwet,

In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, no. 3, pp. 254-264, 2011.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Achtergrond en huidige betekenis van het verbod van voorafgaand verlof

In: NJCM-Bulletin, no. 1, pp. 24-43, 2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

Janssen, E., Nieuwenhuis, A.

De onduidelijke verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en discriminatie: Een analyse van de groepsbelediging en het haatzaaien

In: Mediaforum, no. 4, pp. 94-104, 2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Utrecht 22 april 2010 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Kunst in Straatsburg: Een analyse van de jurisprudentie van het EHRM

In: Mediaforum, no. 3, pp. 70-78., 2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 23 november 2009 (Openbaar Ministerie / X)

2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Steun aan de pers: Permanent in ontwikkeling?

In: Mediaforum, no. 3, pp. 4-12, 2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Rechtstaat en religie: meer dan één dimensie?

2010.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Van minimum, tekort en meerwaarde. Een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM (Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland 2008)

2010.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

2e druk, 2006, Nijmegen, 2010.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Tussen grondrechtelijke vrijheid en parlementaire onschendbaarheid. De vrijheid van meningsuiting van de parlementariër

In: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, no. 1, pp. 4-23, 2010.

(Links | BibTeX)

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoofdstukken Grondrechten

Ars Aequi Libri , Nijmegen, 2010.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

De Januskop van de rechter: Over negatieve en positieve verplichtingen

2008.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

The concept of pluralism in the case-law of the European Court of Human Rights

In: European Constitutional Law Review, no. 3, pp. 367-384, 2007.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Godsdienstvrijheid en bijdragen aan het maatschappelijk debat'

In: NJCM-Bulletin, no. 2, pp. 154-166, 2004.

(Links | BibTeX)

Hins, A., Kabel, J., Nieuwenhuis, A.

Vijfentwintig jaar uitingsvrijheid voor handelsreclame in de Rechtspraak

2004.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Raad, gezag en open deuren

In: Mediaforum, no. 10, pp. 2, 2000.

(Links | BibTeX)

Hins, A., Nieuwenhuis, A.

Hoe baken je een grondrecht af?

In: NJB, no. 4, pp. 163-165, 2000.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Vertrouwde en virtuele bescherming

In: NJCM, pp. 15, 2000.

(Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Pluriformiteit in het mededingingsrecht

In: Mediaforum, no. 4, pp. 116-124, 2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Hof Amsterdam 4 januari 2000 (Danslessen)

2000.

(Abstract | Links | BibTeX)

Nieuwenhuis, A.

Annotatie bij Rb. Arnhem 1 april 1999 (Salomonson / van de Bunt)

1999.

(Abstract | Links | BibTeX)