Deskundigenbijeenkomst Eerste Kamer over wijziging van de Mediawet

Op dinsdag 8 december 2015 sprak Nico van Eijk in de Eerste Kamer tijdens een deskundigenbijeenkomst over de wijziging van de Mediawet voor het toekomstbestendigmaken van de publieke mediadienst.

  • Zie hier de tekst van zijn bijdrage;
  • Zie hier het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer.