Over Ons

Het Instituut voor Informatierecht (IViR), officieel opgericht in 1989, is een van de grootste onderzoeksinstituten ter wereld op het gebied van informatierecht. Er werken meer dan 25 onderzoekers, die actief zijn op verschillende juridische onderwerpen binnen het informatierecht, zoals intellectuele eigendom (waaronder het auteursrecht en naburige rechten), octrooirecht, telecommunicatierecht, mediarecht, internet regulering, vrijheid van meningsuiting, privacy, digitale consumentenrechten, etc.

In juli 2014 vierde het Instituut haar 25-jarig bestaan met het internationale congres Information Influx.
Het IViR houdt zich bezig met onderzoek naar fundamentele en actuele onderdelen van informatierecht en voorziet in een forum voor kritisch debat over de sociale, culturele en politieke aspecten van regulering van informatiemarkten. De internationale orientatie van het IViR komt tot uitdrukking door de vele buitenlandse onderzoekers werkzaam bij het instituut en vele internationale samenwerkingsverbanden. Ook wordt het IViR regelmatig bezocht door buitenlandse gastonderzoekers die vaak enkele weken of maanden onderzoek doen aan het instituut. Het IViR maakt deel uit van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Contact:
Bezoekadres: Postadres
Instituut voor Informatierecht
Roeterseilandcampus, gebouw A, 5de verdieping
Nieuwe Achtergracht 166
1018 WV Amsterdam
Instituut voor Informatierecht
Postbus 15514
1001 NA Amsterdam
Tel.: 020 525 3406
E-mail: ivirsecretariaat-fdr@uva.nl
Webmaster: waal@uva.nl
IViR on

Privacy
Deze website maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt. Om de privacy van onze bezoekers te waarborgen en te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de stappen gevolgd die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangereikt om Google Analytics privacyvriendelijk in te stellen. Zie voor meer informatie hierover de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.