Catalogi & databases

Catalogi:

De boeken en tijdschriften van het Documentatiecentrum zijn opgenomen in de algemene catalogi van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De instituutscode is 312. Het is niet mogelijk om boeken uit het Documentatiecentrum  te lenen via IBL .

Relevante databases:

 • Beck-online:
  Geeft tot vrijwel alle (Duitstalige) juridische uitgaven van C.H. Beck Verlag en enkele andere uitgevers (o.a. Nomos). Het bevat gezaghebbende commentaren en handboeken, nagenoeg alle door Beck uitgegeven tijdschriften met archief, jurisprudentie en wetgeving.
 • BJu tijdschriften:
  Ruim 6000 juridisch-wetenschappelijke artikelen op de rechtsgebieden burgerlijk recht, burgerlijk procesrecht, mediation, herstelrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, erfrecht, estate planning, strafrecht en criminologie.
 • CURIA:
  Database met rechtspraak van het Europese Hof van Justitie.
 • EUR-lex:
  Toegang tot het recht van de Europese Unie: Publicatieblad, (geconsolideerde) wetgeving, jurisprudentie, wetsvoorstellen en de verdragen. Bevat bibliografische gegevens met o.a. nationale omzettingsmaatregelen, wetsgeschiedenis, rechtsgeleerde noten bij een uitspraak en meer.
 • Google Scholar:
  Zoekmachine voor wetenschappelijke publicaties.
 • HeinOnline:
  A full-text database containing hundreds of, mainly American, legal journals and other legal sources. It is divided in a number of collections: Law Journal Library, Federal Register Library, Legal Classics, Legislative History Library, Treaties History Library, U.S. Supreme Court Library, and others. Older volumes date back to the 18th century. Results can be printed or downloaded in PDF format. The database can be searched alphabetically by title, author, and journal article. Official citation searching is also possible; examples of this can be found in the database.
 • HUDOC:
  Uitspraken en beslissingen van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Bevat ook teksten van verdragen en protocollen van de Conventie van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheid.
 • IRIS Merlin:
  Database met juridische informatie met betrekking tot de audiovisuele sector in Europa.
 • Juridisch-economisch lexicon Eng/NL:
 • Standaardwerk en vertaalnorm. Bevat terminologie uit de Nederlandse, Belgische en Europese rechtssystemen.
 • Juridisch-economisch lexicon NL/Eng:
  Standaardwerk en vertaalnorm. Bevat terminologie uit de Nederlandse, Belgische en Europese rechtssystemen.
 • Kluwer Navigator:
  Toegang tot: Cremers serie, De Groene Serie Privaatrecht, Encyclopedie Sociale Verzekeringen, Encyclopedie Sociale Voorzieningen, Cursus Belastingrecht, Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, Juridische Bibliotheek, Modellen voor de Rechtspraktijk. Alle bestanden binnen deze databanken kunnen afzonderlijk, gelijktijdig of in zelf samengestelde combinaties doorzocht worden.
 • Leidraad voor juridische auteurs 2019
 • Legal intelligence:
  Zoekmachine die zowel juridische documenten van Nederlandse uitgevers als vrij toegankelijke internetbronnen ontsluit. Zoek in één interface naar en in artikelen, boeken, commentaren, jurisprudentie, wetgeving, verdragen en officiële publicaties van o.a. Kluwer, Sdu, Paris, Boom, rechtspraak.nl, overheid.nl en EUR-Lex.
 • Legal Scholarship Network (SSRN):
  Bibliografische databank voor tijdschriftartikelen, discussienota’s en onderzoeksverslagen op alle gebieden van het recht.
 • OpMaat:
  Nederlandstalige databank die toegang geeft tot: officiele publicaties; wet- en regelgeving; jurisprudentie; SDU-jurisprudentie tijdschriften; EU-wet- en regelgeving. Periode: officiele publicaties vanaf 1995. OpMaat wordt dagelijks bijgewerkt. Gerelateerde databanken zijn: Rechtsorde.nl en Eurlex.
 • Oxford Scholarship Online – Law:
  Toegang tot een groeiend aantal rechtswetenschappelijke e-books van Oxford University Press.
 • Rechtsorde:
  Zoekmachine die zowel juridische documenten van Nederlandse uitgevers als vrij toegankelijke internetbronnen ontsluit. Zoek in één interface naar en in artikelen, boeken, commentaren, jurisprudentie, wetgeving, verdragen en officiële publicaties van o.a. Kluwer, Sdu, Paris, Boom, rechtspraak.nl, overheid.nl en EUR-Lex.
 • Staten-Generaal digitaal:
  Bevat alle Handelingen, Kamerstukken en Aanhangsels van 1814 tot 1995.
 • United Nations treaty collection:
  Verdragen in het Engels en Frans die zijn aangemeld bij de Verenigde Naties.
 • Westlaw:
  Jurisprudentie, wetgeving, verdragen en juridische tijdschriften van Canada, de Europese Unie, Hong Kong, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De bronnen zijn geselecteerd op onderwerp en/of regio, en vervolgens in gidsen bijeengebracht. De onderwerpen waarop gezocht kan worden, zijn: arbitration and litigation, banking and finance law, bankruptcy and insolvency law, company and commercial law, insurance law, intellectual property law, international organisations, treaties and reference materials, securities law.

Zie ook de website van de Juridische Bibliotheek voor meer juridische databases en bronnen.