Lezingencyclus ACM Academie: Nico van Eijk over de effectiviteit van de mededingingswet bij de aanpak van big tech