PhD-defense: Improving Privacy Protection in the area of Behavioural Targeting

Op woensdag 17 december 2014 zal Frederik Zuiderveen Borgesius om 14.00 uur zijn proefschrift

Improving Privacy Protection in the area of Behavioural Targeting

in het openbaar verdedigen.

Om de privacy van internetgebruikers beter te waarborgen, zou de wetgever minder nadruk moeten leggen op het idee van geïnformeerde toestemming. Toestemmingsverzoeken, bijvoorbeeld voor het toestaan van cookies, worden nauwelijks gelezen. De wetgever zou zich meer moeten richten op het beschermen van mensen. Borgesius onderzocht welke maatregelen de wetgever kan nemen om de privacy van internetgebruikers beter te beschermen als het gaat om behavioural targeting. Dat is een vorm van marketing waarbij mensen op internet systematisch worden gevolgd, bijvoorbeeld door middel van cookies. Op basis van afgeleide interesses komen vervolgens gerichte advertenties in beeld. Veel mensen ervaren behavioural targeting als een aantasting van privacy.

De verdediging vindt plaats in de Agnietenkapel aan de Oudezijdsvoorburgwal 231 te Amsterdam. De promotor is prof. dr. N.A.N.M. van Eijk.