Promotie Vicky Breemen: Auteursrecht en bibliotheken in de digitale genetwerkte omgeving