Karlijn van den Heuvel wint “Internet & Recht” scriptieprijs 2018

Op 1 november 2018 zijn in Den Haag de Internetscriptieprijzen uitgereikt tijdens de themabijeenkomst Internet en Rechtstaat.

De internetscriptieprijs “Internet en Recht” is gewonnen door Karlijn van den Heuvel, voormalig onderzoeksmasterstudent bij het IViR, met haar scriptie

Securing the Smart Home: A study on cybersecurity problems in smart home devices: does European product liability law offer meaningful legal solutions for consumers?

De masterscriptie van Karlijn onderzoekt in hoeverre het mogelijk is om de richtlijn productaansprakelijkheid toe te passen op smart home devices waar deze schade veroorzaken bij consumenten. Hiermee is beoogd om juridisch richting te geven aan aansprakelijkheidsvragen aangaande het Internet of Things. Middels een uitgebreide juridische analyse is er onderzocht of de richtlijn van toepassing kan zijn op cybersecurity kwetsbaarheden in smart home devices en zo ja, of de richtlijn passende remedies biedt. Haar scriptie is begeleid door Joris van Hoboken.

Karlijn heeft recentelijk de onderzoeksmaster Information Law afgerond. Daarvoor studeerde ze Rechtsgeleerdheid en Communicatie- en Informatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ze heeft een jaar rechten gestudeerd bij Gonville and Caius College aan de Universiteit van Cambridge en tevens een semester vakken gevolgd bij de Benjamin N. Cardozo School of Law in New York City. Karlijn is na haar afstuderen begonnen als advocaat-stagiaire bij Stibbe Amsterdam op de afdeling TMT/IP.

Van harte gefeliciteerd Karlijn!