Masterstudenten Informatierecht schrijven mee aan een rapport voor het Europees Parlement

Vijf masterstudenten Informatierecht hebben onlangs meegeschreven aan het rapport ‘Safety of journalists and the fighting of corruption in the EU’ – een studie in opdracht van het Europees Parlement (Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs – op verzoek van de LIBE Commissie (Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken)).

Het rapport onderzoekt het toenemende aantal bedreigingen waarmee de journalistiek en journalisten worden geconfronteerd, waaronder geweld en pesterijen; het misbruik van smaad en andere wetten tegen hen, en beperkende maatregelen inzake de vrijheid van informatie en meningsuiting die zijn aangenomen als reactie op de Covid-19-crisis. EU-lidstaten moeten zorgen voor een veilig en gunstig klimaat voor journalisten om hun publieke waakhondfunctie te vervullen. In het rapport wordt het ‘chilling effect’ van misdaden en bedreigingen tegen journalisten onderzocht en worden diverse regelgevende en andere maatregelen onderzocht om deze tegen te gaan.

De studenten, Gionata Bouché, Melinda Rucz en Sarah Stapel (Information Law Research Master’s Programme) en Michelle Seel en Anne van der Sangen (master Informatierecht en tevens (voormalige) onderzoeksstagiaires bij het IViR), hebben meegeschreven aan het rapport. Dr. Tarlach McGonagle (IViR) is ook mede-auteur en hij heeft de studenten begeleid bij het schrijfproces en dr. Ronan Ó Fathaigh (IViR) is ook mede-auteur.

De studenten hebben zich verdiept in allerlei aspecten van de vrijheid van meningsuiting en journalistieke vrijheden in het keuzevak International Media Law, Policy and Practice bij de masteropleiding Informatierecht. De laatste jaren zijn studenten van de master Informatierecht betrokken geweest bij het opstellen van onderzoeksrapporten ten behoeve van, en het geven van presentaties bij, diverse internationale organisaties zoals de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en UNESCO.