Dr. McGonagle benoemd tot lid van een nieuw Comité van Deskundigen van de Raad van Europa inzake ‘Quality Journalism in the Digital Age’

Dr. Tarlach McGonagle (IViR) is onlangs benoemd tot een nieuw Comité van Deskundigen van de Raad van Europa inzake ‘Quality Journalism in the Digital Age’. Het Comité van Deskundigen heeft de opdracht gekregen een nieuwe aanbeveling over deze onderwerpen op te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De Aanbeveling zal zich richten tot de 47 lidstaten van de Raad van Europa.

Het nieuwe Comité van Deskundigen heeft verder ook als taak het verrichten van een studie over het bevorderen van mediawijsheid in de digitale omgeving. Het Comité zal deze taken uitvoeren gedurende een periode van twee jaar, met ingang van 1 januari 2018.

Dit is de derde keer op rij dat McGonagle deel uitmaakt van een soortgelijk Comité van Deskundigen bij de Raad van Europa. Hij was in 2014-5 lid en rapporteur bij het Comité dat over het beschermen van de journalistiek en de veiligheid van journalisten ging. Deze aanbeveling is aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa als Recommendation CM/Rec(2016)4 to Member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors en is reeds aangehaald door het EHRM in zijn jurisprudentie. McGonagle was ook in 2016-7 rapporteur bij het Comité van Deskundigen van de Raad van Europa inzake media pluriformiteit en transparantie. De recent opgestelde conceptaanbeveling van dit comité ligt ter goedkeuring bij het Comité van Ministers.

Dr. McGonagle treed regelmatig op als juridisch expert voor de Raad van Europa en andere intergouvernementele organisaties over diverse kwesties op het gebied van vrijheid van meningsuiting en internationale mediaregulering en beleid. In maart 2017 heeft hij de Secretaris Generaal van de Raad van Europa, dhr. Thorbjørn Jagland, een persoonlijke briefing gegeven, op diens uitnodiging, over de vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van ‘nepnieuws’. McGonagle bespreekt deze onderwerpen kort in zijn recente column: ‘“Fake news”: False fears or real concerns?’, 35 Netherlands Quarterly of Human Rights (nr. 4, december 2017), 203-209.