Miljoenensubsidie voor onderzoek naar ‘de algoritmische samenleving’