Must carry on: Onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting

Minister Arie Slob, die onder andere media in zijn portefeuille heeft, stuurde op 22 mei het onderzoeksrapport Must carry on naar de Tweede Kamer. In zijn begeleidende brief noemt hij dit onderzoek van Kwink Groep in samenwerking met het IViR, iMMovator en Paul Rutten gedegen en genuanceerd. Hij neemt de belangrijkste conclusies een aanbevelingen over.

Het rapport onderzoekt een eventuele aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting. Het eerste deel van die verplichting is de zogenoemde must carry. Die betreft de verplichting voor aanbieders van televisiepakketten om een aantal in de Mediawet gespecificeerde publieke televisie- en radioprogrammakanalen aan te bieden, namelijk de Nederlandse en Vlaamse publieke omroepprogramma’s. Het tweede gedeelte betreft een kwantitatieve aanvulling van de must carry-zenders tot een standaardprogrammapakket van ten minste 30 televisieprogrammakanalen. Dit is het pakket waarin zich de commerciële omroepen en veel thema-zenders bevinden. Diensten als telefonie en internettoegang vallen buiten de verplichtingen.

Een algemene constatering van de studie is dat aanpassingen in de doorgiftebepalingen onvoorziene gevolgen en neveneffecten kunnen hebben gezien het complexe samenspel van alle actoren en belangen in de markt. Mede om die reden beveelt het rapport aan de bestaande ‘must carry’ te handhaven. Toegang tot publieke mediadiensten via de traditionele omroepdistributienetwerken is voor brede lagen van de bevolking nog steeds van algemeen belang. Het standaardprogrammapakket zou wel kunnen worden geschrapt, maar het gunstige effect daarvan op de innovatie zal naar verwachting gering zijn.

Op grond hiervan heeft de minister besloten beide delen van de mediawettelijke doorgifteverplichting vooralsnog te handhaven. Daarbij neemt hij de aanbeveling over de ‘must carry’-verplichtingen op periodieke basis te evalueren en de bevoegdheden van het Commissariaat voor de Media ten aanzien van de doorgifteverplichting te concretiseren.

Het rapport en de brief van de minister zijn te vinden op:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z09302&did=2018D29668