Nico van Eijk benoemd tot Voorzitter Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Nico van Eijk is per 1 november 2019 benoemd tot Voorzitter van de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD), en neemt daarom afscheid van het Instituut en de UvA.

Nico is vanaf 1987 verbonden geweest aan het IViR, aanvankelijk als promovendus, later als onderzoeker en vanaf 2004 als hoogleraar informatierecht en mededirecteur van het instituut. In 2014 werd Nico benoemd tot directeur van het IViR.

Nico heeft zowel in zijn wetenschappelijke werk als in zijn leidinggevende functies zeer veel betekend voor het Instituut. De medewerkers van het IViR zijn hem daarvoor bijzonder dankbaar.

Wij wensen Nico van harte geluk met deze zeer eervolle benoeming, en veel succes in zijn nieuwe loopbaan.