Nieuwe Tallinn Richtlijnen inzake nationale minderheden en de media in het digitale tijdperk

De Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden (HCNM) van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft de Tallinn Guidelines on National Minorities and the Media in the Digital Age gepubliceerd. De Hoge Commissaris, Lamberto Zannier, heeft de nieuwe Richtlijnen samen met de President van Estland, Kersti Kaljulaid, op 13 februari in Tallinn tijdens een high-level digital launch gepresenteerd.

Dr. Tarlach McGonagle (IViR) is door de HCNM gevraagd de Richtlijnen op te stellen. De Richtlijnen bieden advies en handvatten aan de 57 deelnemende Staten van de OVSE over het bevorderen van een gunstig klimaat voor het publieke debat in pluralistische samenlevingen. De Richtlijnen besteden ook aandacht aan hoe personen, die behoren tot nationale minderheden en andere bevolkingsgroepen, met elkaar communiceren in de snel veranderende mediaomgeving. Een andere focus is hoe digitale technologieën ingezet kunnen worden om ‘hate speech’ en online desinformatie te bestrijden. Pluralisme en diversiteit, en veiligheidskwesties staan ook centraal in de Richtlijnen.

De reeds aangenomen thematische Aanbevelingen en Richtlijnen van de HCNM richten zich op de rechten van nationale minderheden op de gebieden van onderwijs (1996), talen (1998), deelname in het publieke leven (1999), het gebruik van minderheidstalen in de omroep (2003), politiewerk in multi-etnische samenlevingen (2006), interlandelijke betrekkingen (2008), integratie in diverse samenlevingen (2012) en toegang tot het recht (2016).

McGonagle was één van de experts die in 2003 betrokken waren bij het opstellen van de richtlijnen inzake het gebruik van minderheidstalen in de omroep. Hij houdt zich al geruime tijd bezig met de raakvlakken tussen de vrijheid van meningsuiting, de rechten van minderheden en mediavrijheid. Deze raakvlakken waren tevens de hoofdfocus van zijn proefschrift. Hij bespreekt een aantal van de thema’s die centraal staan in de conceptrichtlijnen in: ‘Freedom of Expression of Minorities in a Digital Age: Staking Out a New Research Agenda’, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe (JEMIE), Vol. 12, No. 4, 2013, p. 1-15 (april 2014).

De OVSE is de grootste regionale veiligheidsorganisatie ter wereld. De organisatie telt 57 deelnemende Staten in Noord-Amerika, Europa en Asië. De HCNM is in 1992 opgericht als een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing voor, en de preventie van, conflicten waarbij nationale minderheden betrokken zijn binnen de OVSE. De voormalige Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Max van der Stoel, was de allereerste High Commissioner on National Minorities.