Prof. dr. Mireille van Eechoud benoemd tot decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid