Prof. dr. van Eijk in kenniskring van CTIVD

Per december 2014 is Prof. dr. Nico van Eijk toegetreden tot de kenniskring van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Deze kenniskring dient de Commissie te adviseren over technologische, juridische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Leden van de kenniskring kunnen tevens worden ingezet teneinde tegenspraak te leveren in lopende onderzoeken.
De CTIVD heeft de betrokken ministers alsmede de Tweede Kamer op 23 december jl. hierover geïnformeerd. De brief is te raadplegen via de onderstaande link.

Brief aan de minister-president.