Tarlach McGonagle benoemd op de leerstoel Mediarecht in de informatiesamenleving bij Universiteit Leiden