Van Eechoud benoemd tot voorzitter Commissie Auteursrecht

Op 24 januari 2020 is Prof. Mireille van Eechoud officieel benoemd tot voorzitter van de Commissie Auteursrecht.

De Commissie Auteursrecht heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten.

De adviezen worden gepubliceerd op www.overheid.nl.