Naomi Appelman

Publications

Appelman, N., Fahy, R., Quintais, J.

Using Terms and Conditions to apply Fundamental Rights to Content Moderation

In: German Law Journal, 2023.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Buri, I., Fahy, R., Quintais, J., Straub, M., van Hoboken, J.

Putting the DSA into Practice: Enforcement, Access to Justice and Global Implications

2023, ISBN: 9783757517960.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Quintais, J.

Using Terms and Conditions to Apply Fundamental Rights to Content Moderation

In: German Law Journal, Forthcoming.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Buri, I., Fahy, R., Quintais, J., Straub, M., van Hoboken, J.

The DSA has been published – now the difficult bit begins

In: Verfassungsblog, 2022.

(Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., van Hoboken, J.

Social Welfare, Risk Profiling and Fundamental Rights: The Case of SyRI in the Netherlands

In: JIPITEC, vol. 12, no. 4, pp. 257-271, 2021.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N.

The perils of legally defining disinformation

In: Internet Policy Review, vol. 10, no. 4, 2021.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Quintais, J.

Using Terms and Conditions to apply Fundamental Rights to Content Moderation: Is Article 12 DSA a Paper Tiger?

Verfassungsblog, (Ed.): Verfassungsblog 2021.

(Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Quintais, J.

Article 12 DSA: Will platforms be required to apply EU fundamental rights in content moderation decisions?

DSA Observatory 2021.

(Links | BibTeX)

Appelman, N., Blom, T., van Duin, A., Fahy, R., Helberger, N., Steel, M., Stringhi, E., van Hoboken, J., Zarouali, B.

WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content

2020.

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Ausloos, J., Drunen, M. van, Helberger, N.

News Recommenders and Cooperative Explainability: Confronting the contextual complexity in AI explanations

2020.

(Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R.

Netherlands/Research

In: pp. 164-175, 2020, (Chapter in: Report Automating Society 2020, Chiusi, F., Fischer, S., Kayser-Bril, N. & Spielkamp, M. eds., Berlin: AlgorithmWatch, October 2020.).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R.

Netherlands

In: 2020, (Chapter in: F. Chiusi, S. Fischer, & M. Spielkamp (eds.), Automated Decision-Making Systems in the COVID-19 Pandemic: A European Perspective, AlgorithmWatch, 2020).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Toh, J., van Hoboken, J.

Techno-optimism and solutionism as a crisis response

In: 2020, (Chapter in L. Taylor, G. Sharma, A. Martin, and S. Jameson (eds.), Data Justice and COVID-19: Global Perspectives, Meatspace Press, 2020)).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

2020, (Rapport voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Amsterdam, december 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

The legal framework on the dissemination of disinformation through Internet services and the regulation of political advertising

2020, (A report for the Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Amsterdam, December 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Bodó, B., Schwichow, H. von

Money talks? The impact of corporate funding on information law research

2020, (Amsterdam: IViR, Berlin: European Hub of the NoC).

(Abstract | Links | BibTeX)

Appelman, N., Fahy, R., Helberger, N., Leerssen, P., McGonagle, T., van Eijk, N., van Hoboken, J.

De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

2019, (Tussenrapportage oktober 2019).

(Abstract | Links | BibTeX)