Competition law

Yakovleva, S.; Geursen, W.; Arnbak, A.

Kaleidoscopic data-related enforcement in the digital age Journal Article

In: Common Market Law Review, vol. 57, no. 5, pp. 1461-1494, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Yakovleva, S.; Geursen, W,W,; Arnbak, A.

Drie mogelijke boetes van mededingings-, consumenten- en persoonsgegevensautoriteiten voor hetzelfde datagebruik Journal Article

In: Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, no. 2, pp. 30-37, 2020.

Abstract | Links | BibTeX

Akker, I.; Rutten, P.; van der Sloot, B.; van Eijk, N.; Poort, J.

Digitally binding: Examining the feasibility of charging a fixed price for e-books Technical Report

Amsterdam, 2012, (
Report commissioned by the Ministry of Education, Culture and Science (OC&W)

Originally published in Dutch as: Digitaal gebonden: Onderzoek naar de functionaliteit van een vaste prijs voor het e-boek.
).

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Wantrouw minimumprijzen Periodical

2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

Mededingingseconomisch perspectief op het leerstuk van de doelbeperking: toepassing op het BIDS-arrest Journal Article

In: Nederlands tijdschrift voor Europees recht, no. 2, pp. 50-58, 2011.

Links | BibTeX

J.P. Poort

De prijs van een taxirit Journal Article

In: Tijdschrift Vervoerwetenschappen, no. 3, pp. 88-97, 2011.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

Boekbespreking van Digitale Diversiteit Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.J. Nieuwenhuis

Pluriformiteit in het mededingingsrecht Journal Article

In: Mediaforum, no. 4, pp. 116-124, 2000.

Abstract | Links | BibTeX

(Ed.)

Press release Presentation

01.09.1999.

Links | BibTeX

(Ed.)

Persbericht Presentation

01.09.1999.

Links | BibTeX