Broadcasting law

McGonagle, T.; van Eijk, N.

Introduction and Conclusions Book Chapter

In: 2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

Links | BibTeX

S.D. van Leeuwen

CJEU: Journal Article

In: European Intellectual Property Review, no. 7, pp. 458-461., 2016.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep Journal Article

In: Mediaforum, no. 4, pp. 110-115., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

"Onafhankelijkheid publieke omroep moet beter worden geborgd" Miscellaneous

2016.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep Technical Report

2015.

Links | BibTeX

R.F. Fahy

Political Advertising Bans and Freedom of Expression Journal Article

In: Greek Public Law Journal, pp. 226-228, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De Mediawet moet op de schop: Pleidooi voor een platformwet Miscellaneous

2014.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.; van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands Journal Article

In: Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

Links | BibTeX

E. Scavenius; K. Janssen; J.P. Poort

De publieke omroep en de creatieve sector Technical Report

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion' Miscellaneous

2011, (
IRIS Special: <em>Jurisdiction over Broadcasters in Europe</em> - Report on a  Round-table Discussion & Selection of Background Materials.
)
.

Links | BibTeX

Munck, S. de; Kool, L.; Poel, M.; Rutten, P.; van Eijk, N.

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten Technical Report

2007, (
TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk)) Miscellaneous

2007.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Het ABC van een publieke voorziening Journal Article

In: Mediaforum, no. 6, pp. 161, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media)) Miscellaneous

2006.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij HvJEG 6 februari 2003, C-245/00 (SENA/NOS), HR 28 mei 2004 (SENA/NOS) en HR 28 november 2003 (SENA/NKP) (SENA / NOS, SENA / KPN) Miscellaneous

2006.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel; S. Gorini

Broadcasters' obligation to invest in (cinematographic) film: The Netherlands Technical Report

Amsterdam, 2006.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

Public Service Broadcasting and State Aid Presentation

10.11.2005.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De toekomst van de publieke omroep Journal Article

In: Mediaforum, no. 2, pp. 44-52, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Publieke omroep tussen overheid en markt Miscellaneous

2004.

Abstract | Links | BibTeX

T. McGonagle

Treoirlínte ar theangacha Journal Article

In: Foinse, pp. 23, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW) Miscellaneous

2003.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Bespreking van "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!" Miscellaneous

2003.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges Journal Article

In: IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), vol. 2001, no. 10, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

T. McGonagle

Broadcasting Law and Practice in South East Europe Technical Report

2001.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

The Dutch System of Financing of Public Broadcasting Miscellaneous

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict Journal Article

In: Computerrecht, no. 3, pp. 95-101, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Enserinck, P.A.

Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940 Book

1945.

Links | BibTeX

Fokker, A.J.

Geschiedenis van de radio-wetgeving: Wetsontwerp, gewisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen tot uitvoering Book

1930.

Links | BibTeX