Omroeprecht

McGonagle, T.; van Eijk, N.

Introduction and Conclusions Boek Hoofstuk

In: 2016, ISBN: 9789287183392, (In: Regional and local broadcasting in Europe, M. Cappello et al. (ed.), IRIS Special 2016-1, Strasbourg: European Audiovisual Observatory 2016, p. 11-21 and 117-119. ).

Links | BibTeX

S.D. van Leeuwen

CJEU: Tijdschriftartikel

In: European Intellectual Property Review, nr. 7, pp. 458-461., 2016.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

De rechtspositie van de audiovisuele maker binnen de publieke omroep Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 4, pp. 110-115., 2016.

Abstract | Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

"Onafhankelijkheid publieke omroep moet beter worden geborgd" Diversen

2016.

Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

De Rechtspositie van de Audiovisuele Maker binnen de Publieke Omroep Technisch verslag

2015.

Links | BibTeX

R.F. Fahy

Political Advertising Bans and Freedom of Expression Tijdschriftartikel

In: Greek Public Law Journal, pp. 226-228, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De Mediawet moet op de schop: Pleidooi voor een platformwet Diversen

2014.

Links | BibTeX

van der Sloot, B.; van Eijk, N.

How Television went digital in the Netherlands Tijdschriftartikel

In: Mapping Digital Media, pp. 1-20, 2011.

Links | BibTeX

E. Scavenius; K. Janssen; J.P. Poort

De publieke omroep en de creatieve sector Technisch verslag

Amsterdam, 2011.

Links | BibTeX

McGonagle, T.

Jurisdiction over Broadcasters in Europe: Report on a Round-table Discussion' Diversen

2011, (
IRIS Special: <em>Jurisdiction over Broadcasters in Europe</em> - Report on a  Round-table Discussion & Selection of Background Materials.
)
.

Links | BibTeX

Munck, S. de; Kool, L.; Poel, M.; Rutten, P.; van Eijk, N.

Verkenning van omroepmarkten in Nederland: Marktontwikkelingen en beleidsinstrumenten Technisch verslag

2007, (
TNO-rapport in opdracht van OPTA, februari 2007.
)
.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij EHRM 7 december 2006 ((Österreichischer Rundfunk / Oostenrijk)) Diversen

2007.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Het ABC van een publieke voorziening Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 6, pp. 161, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 3 augustus 2005 ((SBS / Commissariaat voor de Media)) Diversen

2006.

Abstract | Links | BibTeX

P.B. Hugenholtz

Annotatie bij HvJEG 6 februari 2003, C-245/00 (SENA/NOS), HR 28 mei 2004 (SENA/NOS) en HR 28 november 2003 (SENA/NKP) (SENA / NOS, SENA / KPN) Diversen

2006.

Links | BibTeX

J.J.C. Kabel; S. Gorini

Broadcasters' obligation to invest in (cinematographic) film: The Netherlands Technisch verslag

Amsterdam, 2006.

Links | BibTeX

N.A.N.M. van Eijk

Public Service Broadcasting and State Aid Presentatie

10.11.2005.

Links | BibTeX

E.J. Dommering

De toekomst van de publieke omroep Tijdschriftartikel

In: Mediaforum, nr. 2, pp. 44-52, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

Publieke omroep tussen overheid en markt Diversen

2004.

Abstract | Links | BibTeX

T. McGonagle

Treoirlínte ar theangacha Tijdschriftartikel

In: Foinse, pp. 23, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Annotatie bij ABRvS 24 juli 2002 (De Nieuwe Omroep / Staatssecretaris OCW) Diversen

2003.

Abstract | Links | BibTeX

A.W. Hins

Bespreking van "Medienfreiheit in der EU-Grundrechtscharta: Art. 10 EMRK ergänzen und modernisieren!" Diversen

2003.

Abstract | Links | BibTeX

McGonagle, T.

Changing Aspects of Broadcasting: New Territory and New Challenges Tijdschriftartikel

In: IRIS Plus (Supplement to IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatory), vol. 2001, nr. 10, 2002.

Abstract | Links | BibTeX

T. McGonagle

Broadcasting Law and Practice in South East Europe Technisch verslag

2001.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

The Dutch System of Financing of Public Broadcasting Diversen

1998.

Abstract | Links | BibTeX

E.J. Dommering

De Nederlandse kabel; rolwisseling of rolconflict Tijdschriftartikel

In: Computerrecht, nr. 3, pp. 95-101, 1998.

Abstract | Links | BibTeX

Enserinck, P.A.

Overzicht van de bemoeiingen van het Staatsbedrijf der P.T.T. met den radio-omroep in Nederland van het begin af tot Mei 1940 Boek

1945.

Links | BibTeX

Fokker, A.J.

Geschiedenis van de radio-wetgeving: Wetsontwerp, gewisselde stukken en beraadslagingen, alsmede maatregelen tot uitvoering Boek

1930.

Links | BibTeX